Sökning: "reader"

Visar resultat 1 - 5 av 322 avhandlingar innehållade ordet reader.

 1. 1. The Female Reader at the Round Table : Religion and Women in Three Contemporary Arthurian Texts

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Kristina Hildebrand; Högskolan i Halmstad.; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; English language; religion; women; gender; Marion Zimmer Bradley; Mary Stewart; Stephen R. Lawhead; reader response; feminism; Arthurian; English; engelska; Engelska;

  Sammanfattning : Stretching back at least a thousand years, Arthurian literature constitutes a vigorous and varied genre that attracts scholarly attention. In a close reading of three modern Arthurian texts, Mary Stewart’s Merlin trilogy, The Crystal Cave (1970), The Hollow Hills (1973), The Last Enchantment (1979), Marion Bradley’s The Mists of Avalon (1982), and Stephen Lawhead’s Pendragon Cycle, Taliesin (1987), Merlin (1988), Arthur (1989), Pendragon (1994), and Grail (1997), this study focuses on the intersection between two of the genre’s motifs: religion and gender. LÄS MER

 2. 2. De sobremesa 1887-1896 : José Asunción Silva:El poeta novelista

  Detta är en avhandling från Lund : Studentlitteratur

  Författare :Pilar Alvarez; Pilar Álvarez Salamanca; Karlstads universitet.; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Spanska; Spanish; Latin American modernismo; modernism; fragmentation; structure; genre; referentiality; narratology; author; narrator; narratee; reader; unity; assimilation; contrast; parallelism; correspondence; association; Spanish and Portuguese language and literature; Portugisiska och spanska språk och litteratur ;

  Sammanfattning : José Asunción Silva is a Colombian poet most known for having renewed the metrics in Spanish poetry during the 19th century. José Asunción Silva's only novel, De sobremesa 1887-1896 [After dinner, 1887-1896] written in 1896 is a significant and representative modernist novel in the tradition of Latin-American modernismo. LÄS MER

 3. 3. Mellan Dante och 'Big Brother' En studie om gymnasieelevers textvärldar

  Detta är en avhandling från Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Christina Olin-Scheller; Karlstads universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literary teaching; literature reception; upper secondary school; expanded text concept; reader repertoires; text repertoires; reader roles; literary worlds; efferent and aesthetic reading; emotional involvement; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Comparative Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation deals with Swedish upper secondary school students’ encounter and reception of various fictional texts in and outside of school. The focus of the study is how literary instruction, based on an expanded text concept, succeeds in meeting the students’ expectations and previous experiences of fictional texts. LÄS MER

 4. 4. Genesis och Jernet : ett möte mellan Sara Lidmans Jernbaneepos och bibelns berättelser

  Detta är en avhandling från Hedemora : Gidlund

  Författare :Lina Sjöberg; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Biblical studies; intertextuality; Genesis; the bible and literature; Bakhtin; reader; Bibelvetenskap exegetik; intertextualitet; Sara Lidman; Jernbaneeposet; bibelvetenskap; hermeneutik; bibel och skönlitteratur; läsare; Genesis; Bakhtin; läsarorientering; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Old Testament exegesis; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Gamla testamentets exegetik; Gamla testamentets exegetik; Old Testament Exegesis;

  Sammanfattning : The subject of this dissertation is intertextuality between the Hebrew Bible and a piece of twentieth century Swedish fiction. The main purpose is to create analytical tools and to find a way to deal with fragmentary intertextuality between bible and literature. LÄS MER

 5. 5. Hacia una lectura ideológica del Canta sola a Lisi de Francisco de Quevedo Towards an ideological reading of Canta sola a Lisi by Francisco de Quevedo

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Alejandro Urrutia; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; intertextuality; intratextuality; reader; hypogram; ideology; Quevedo; Canta sola a Lisi;

  Sammanfattning : The present dissertation deals with the love poetry of Francisco de Quevedo (1580-1645). Among his extensive and rich poetic production, the text concentrates on the Petriarchic canzioneri Canta sola a Lisi (1648). LÄS MER