Sökning: "värdegrund"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade ordet värdegrund.

 1. 1. Magiska möjligheter : Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete

  Detta är en avhandling från Stockholm & Göteborg : Makadam Förlag

  Författare :Malin Alkestrand; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; fantasy literature; didactics; values; didactic potential; defamiliarisation; allegory; power; intersectionality; Harry Potter; Artemis Fowl; The Engelsfors Trilogy; fantasylitteratur; didaktik; värdegrund; värdegrundsarbete; didaktisk potential; främandegöring; allegori; makt; intersektionalitet; Harry Potter; Artemis Fowl; Engelsforstrilogin; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Sedan den första Harry Potter-boken publicerades år 1997 har intresset för fantasylitteratur ökat lavinartat. Miljontals barn, ungdomar och vuxna har följt sina mest omtyckta fantasyhjältar och –hjältinnor på deras äventyr in i magiska världar, där verklighetens lagar utmanas, överskrids och ställs på ända. LÄS MER

 2. 2. Barn och etik möten och möjlighetsvillkor i två förskoleklassers vardag

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet

  Författare :Bodil Halvars-Franzén; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :Children; ethics; the ethical encounter; fundamental values; pedagogical approach; listening; play; the encounter with nature; ESD; barn; etik; det etiska mötet; värdegrund; etnografi; förhållningssätt; lek; möte med naturen; lärande i hållbar utveckling; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : The aim is to examine how children create and embody ethics by analyzing their encounters and how possibilities are conditioned by the framework surrounding them. The focus has been on the following problem areas:Conditions that enable children’s ethical encounters with regard to frameworks, rules and orderConditions that enable children’s ethical encounters related to the teachers’ approachChildren’s encounters in play from an ethical perspectiveChildren’s encounters with nature from an ethical perspectiveThe theoretical standpoint is ”the ethics of an encounter” from Emmanuel Levinas’ idea of ethics of alterity. LÄS MER

 3. 3. Med livet på schemat : : om skolämnet livskunskap och den riskfyllda barndomen

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Camilla Löf; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; demokrati; hälsa; livskunskap; värdegrund; kritisk diskursanalys; barndsomssociologi; etnografi; skola; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Health and medical services in society; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Hälso- och sjukvård i samhället; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social anthropology ethnography Ethnography; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialantrolopologi etnografi Etnografi; Humanities Social Sciences; life competence education; barndomssociologi; värdegrundsarbete;

  Sammanfattning : Skolämnet livskunskap har vuxit fram i svenska skolor under det senaste decenniet, ofta utifrån en ambition att främja hälsa och att konkretisera skolans värdegrundsarbete. Mot bakgrunden att livskunskap inte är obligatoriskt i svensk skola och därför saknar nationella riktlinjer har ämnet i den lokala skolpraktiken kommit att omfattas av en mängd olika arbetssätt och program. LÄS MER

 4. 4. Securing the working democracy Inventive arrangements to guarantee circulation and the emergence of democracy policy

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Marcel Mangold; Södertörns högskola.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; democracy; genealogy; democracy policy; circulation; governmentality; dispositif; Swedish politics; värdegrund; exclusion; violencepromoting extremism; Foucault; Rancière; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering;

  Sammanfattning : In the 1990s, Swedish democracy's ability to remain strong and renew itself became increasingly questioned in government commission reports and social-scientific writings. The perceptions of the financial crisis in 1992–1994, new identities, immigration and changes in participation in civic associations and organizations were listed as challenges to democracy. LÄS MER

 5. 5. Om fostran i förskoleklass

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Maria Thelander; Malmö University.; Malmö University.; [2012]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; fostran; fostransuppdrag; förskoleklass; föräldrar; individualisering; livskunskap; sociala konventioner; styrning; textanalys; värdegrund;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att studera och analysera hur fostransuppdraget beskrivs i centralt, regionalt och lokalt producerade texter relaterade till en förskoleklass i ett mångetniskt urbant område. Forskningsfrågorna är: Vem beskrivs som utföraren? Hur beskrivs utförandet? Hur beskrivs det önskade resultatet? Hur kan relationen mellan de olika texterna beskrivas? Teoretiska begrepp i analysen är sociala konventioner, styrning och individualisering samt begrepp från den kritiska diskursanalysen. LÄS MER