Sökning: "värdegrund"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade ordet värdegrund.

 1. 1. Magiska möjligheter : Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete

  Författare :Malin Alkestrand; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; fantasy literature; didactics; values; didactic potential; defamiliarisation; allegory; power; intersectionality; Harry Potter; Artemis Fowl; The Engelsfors Trilogy; fantasylitteratur; didaktik; värdegrund; värdegrundsarbete; didaktisk potential; främandegöring; allegori; makt; intersektionalitet; Harry Potter; Artemis Fowl; Engelsforstrilogin; Comparative literature; Litteraturvetenskap; fantasylitteratur; didaktik; värdegrund; didaktisk potential; främmandegöring; allegori; makt; intersektionalitet; Harry Potter; Artemis Fowl; Engelsforstrilogin;

  Sammanfattning : Sedan den första Harry Potter-boken publicerades år 1997 har intresset för fantasylitteratur ökat lavinartat. Miljontals barn, ungdomar och vuxna har följt sina mest omtyckta fantasyhjältar och –hjältinnor på deras äventyr in i magiska världar, där verklighetens lagar utmanas, överskrids och ställs på ända. LÄS MER

 2. 2. Litteraturens mått : politiska implikationer av litteraturundervisning som demokrati- och värdegrundsarbete

  Författare :Gustav Borsgård; Anders Öhman; Sven Anders Johansson; Magnus Persson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Teaching literature; citizenship education; democracy; didactics; entrepreneurship; subjectivity; ideology; neoliberalism; measurability; Litteraturundervisning; skönlitteratur; medborgarfostran; värdegrund; demokrati; litteraturdidaktik; entreprenörskap; subjektivitet; ideologi; nyliberalism; mätbarhet; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att undersöka politiska implikationer av idén om litteraturundervisning som demokrati- och värdegrundsarbete i förhållande till det ideal om mätbar kunskap som präglar samtidens utbildningspolicydiskurser. Det som står i fokus är 2011 års gymnasiereform, som tolkas mot bakgrund av en genomgripande förändring av den globala och europeiska utbildningspolicydiskursen från och med millennieskiftet. LÄS MER

 3. 3. Barn och etik : möten och möjlighetsvillkor i två förskoleklassers vardag

  Författare :Bodil Halvars-Franzén; Gunilla Dahlberg; Eva Johansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :Children; ethics; the ethical encounter; fundamental values; pedagogical approach; listening; play; the encounter with nature; ESD; barn; etik; det etiska mötet; värdegrund; etnografi; förhållningssätt; lek; möte med naturen; lärande i hållbar utveckling; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : The aim is to examine how children create and embody ethics by analyzing their encounters and how possibilities are conditioned by the framework surrounding them. The focus has been on the following problem areas: Conditions that enable children’s ethical encounters with regard to frameworks, rules and order Conditions that enable children’s ethical encounters related to the teachers’ approach Children’s encounters in play from an ethical perspective Children’s encounters with nature from an ethical perspective The theoretical standpoint is ”the ethics of an encounter” from Emmanuel Levinas’ idea of ethics of alterity. LÄS MER

 4. 4. Securing the working democracy : Inventive arrangements to guarantee circulation and the emergence of democracy policy

  Författare :Marcel Mangold; Peter Strandbrink; Inga Brandell; Patrik Hall; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; democracy; genealogy; democracy policy; circulation; governmentality; dispositif; Swedish politics; värdegrund; exclusion; violencepromoting extremism; Foucault; Rancière; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering;

  Sammanfattning : In the 1990s, Swedish democracy's ability to remain strong and renew itself became increasingly questioned in government commission reports and social-scientific writings. The perceptions of the financial crisis in 1992–1994, new identities, immigration and changes in participation in civic associations and organizations were listed as challenges to democracy. LÄS MER

 5. 5. Självklart och oklart - Mänskliga rättigheter som kunskapsinnehåll i gymnasieskolan

  Författare :Frida L Nilsson; Mänskliga rättigheter; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Mänskliga rättigheter; Human rights education; gymnasieskola; rättighetsspråk; associativt rättighetsspråk; kunskapsinnehåll; människorättsspråk; juridifiering; värdegrund; skyldigheter; vernacularization; vernakularisering; rights language; Swedish upper secondary school; Sweden; education; utbildning; utbildning om mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : I läroplanen från 2011 introducerades mänskliga rättigheter som undervisningsinnehåll i den svenska gymnasieskolan. De övergripande målen och riktlinjerna i gymnasieskolans läroplan slår fast att elever ska utveckla ”kunskaper om de mänskliga rättigheterna”. LÄS MER