Sökning: "värdegrund"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade ordet värdegrund.

 1. 1. Magiska möjligheter : Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete

  Detta är en avhandling från Stockholm & Göteborg : Makadam Förlag

  Författare :Malin Alkestrand; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; fantasy literature; didactics; values; didactic potential; defamiliarisation; allegory; power; intersectionality; Harry Potter; Artemis Fowl; The Engelsfors Trilogy; fantasylitteratur; didaktik; värdegrund; värdegrundsarbete; didaktisk potential; främandegöring; allegori; makt; intersektionalitet; Harry Potter; Artemis Fowl; Engelsforstrilogin; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Sedan den första Harry Potter-boken publicerades år 1997 har intresset för fantasylitteratur ökat lavinartat. Miljontals barn, ungdomar och vuxna har följt sina mest omtyckta fantasyhjältar och –hjältinnor på deras äventyr in i magiska världar, där verklighetens lagar utmanas, överskrids och ställs på ända. LÄS MER

 2. 2. Barn och etik möten och möjlighetsvillkor i två förskoleklassers vardag

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet

  Författare :Bodil Halvars-Franzén; Gunilla Dahlberg; Eva Johansson; [2010]
  Nyckelord :Children; ethics; the ethical encounter; fundamental values; pedagogical approach; listening; play; the encounter with nature; ESD; barn; etik; det etiska mötet; värdegrund; etnografi; förhållningssätt; lek; möte med naturen; lärande i hållbar utveckling; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : The aim is to examine how children create and embody ethics by analyzing their encounters and how possibilities are conditioned by the framework surrounding them. The focus has been on the following problem areas:Conditions that enable children’s ethical encounters with regard to frameworks, rules and orderConditions that enable children’s ethical encounters related to the teachers’ approachChildren’s encounters in play from an ethical perspectiveChildren’s encounters with nature from an ethical perspectiveThe theoretical standpoint is ”the ethics of an encounter” from Emmanuel Levinas’ idea of ethics of alterity. LÄS MER

 3. 3. Med livet på schemat. Om skolämnet livskunskap och den riskfyllda barndomen

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Camilla Löf; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; demokrati; hälsa; livskunskap; värdegrund; kritisk diskursanalys; barndsomssociologi; etnografi; skola;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to understand and cast light over how the school subject Life Competence Education (Sw. Livskunskap) is developing in the Swedish school context. In focus of the study is how this school subject is defined and organized by actors (i.e. LÄS MER

 4. 4. Securing the working democracy Inventive arrangements to guarantee circulation and the emergence of democracy policy

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Marcel Mangold; Peter Strandbrink; Inga Brandell; Patrik Hall; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; democracy; genealogy; democracy policy; circulation; governmentality; dispositif; Swedish politics; värdegrund; exclusion; violencepromoting extremism; Foucault; Rancière; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering;

  Sammanfattning : In the 1990s, Swedish democracy's ability to remain strong and renew itself became increasingly questioned in government commission reports and social-scientific writings. The perceptions of the financial crisis in 1992–1994, new identities, immigration and changes in participation in civic associations and organizations were listed as challenges to democracy. LÄS MER

 5. 5. Om fostran i förskoleklass

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Maria Thelander; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fostran; fostransuppdrag; förskoleklass; föräldrar; individualisering; livskunskap; sociala konventioner; styrning; textanalys; värdegrund;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att studera och analysera hur fostransuppdraget beskrivs i centralt, regionalt och lokalt producerade texter relaterade till en förskoleklass i ett mångetniskt urbant område. Forskningsfrågorna är: Vem beskrivs som utföraren? Hur beskrivs utförandet? Hur beskrivs det önskade resultatet? Hur kan relationen mellan de olika texterna beskrivas? Teoretiska begrepp i analysen är sociala konventioner, styrning och individualisering samt begrepp från den kritiska diskursanalysen. LÄS MER