Sökning: "Religionssociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 32 avhandlingar innehållade ordet Religionssociologi.

 1. 1. Svenska kyrkans sociala arbete – för vem och varför? : En religionssociologisk studie av ett diakonalt dilemma

  Författare :Charlotte Engel; Thorleif Pettersson; Jonas Alwall; Jonas Bromander; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sociology of religion; Religionssociologi; Diakoni; socialt arbete; Svenska kyrkan; marginalisering; marginaliserade grupper; sekularisering; religionssociologi; Sociology of religion; Religionssociologi; religionssociologi; religionssociologi; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : The main purpose of this dissertation has been to investigate how well diaconal work in seven chosen parishes corresponds to an official definition of the diaconal task of the Church of Sweden as above all to represent and direct activities towards the most disadvantaged and/or marginalised groups in society, a definition that well corresponds to the general expectations of the Swedish people regarding the role of the Church. The empirical ground for the dissertation comes from diaconal inventories built mainly on a comprehensive interview material with parish workers and appointed representatives in the chosen parishes. LÄS MER

 2. 2. "Vi blev muslimer" Svenska kvinnor berättar : En religionssociologisk studie av konversionsberättelser

  Författare :Madeleine Sultán Sjöqvist; Eva Lundgren; Thorleif Pettersson; Inger Furseth; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sociology of religion; religionssociologi; könsteori; religion; religiositet; konversionsberättelser; muslim; kvinna; islam; kvinnors religiositet; kön; genus; levd religiositet; senmodernitet; meningssystem; Religionssociologi;

  Sammanfattning : Materialet i studien består av kvalitativa intervjuer med svenska kvinnor som konverterat till islam. I intervjuerna har frågor ställts om hur de uppfattar sitt religiösa engagemang och sitt liv som muslimer i ett västerländskt samhälle. LÄS MER

 3. 3. Den kyrkliga diakonins roll inom ramen för två välfärdssystem : En jämförande fallstudie av två diakoniinstitutioner i Sverige och Tyskland

  Författare :Annette Leis; Anders Bäckström; Theodor Strohm; Pål Repstad; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sociology of religion; welfare and religion; Swedish welfare state; German social state; diaconal institutions; third sector; voluntary sector; Church of Sweden; Evangelical Church in Germany EKD ; church diaconia; health care; hospitals; diaconal profile; principle of subsidiarity; Religionssociologi; Sociology of religion; Religionssociologi; Sociology of Religion; Religionssociologi;

  Sammanfattning : By conducting a case study of two diaconal institutions, Samariterhemmet in Uppsala/Sweden and the Evangelisches Diakoniewerk Schwäbisch Hall e.V. in Germany, the thesis compares the roles of church diaconal work within the Swedish and the German welfare system. LÄS MER

 4. 4. Intersecting Identities: Young People, Religion, and Interaction on the Internet

  Författare :Mia Lövheim; Alf G. Linderman; Knut Lundby; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sociology of religion; Internet; religion; identity construction; young people; discourse; late modernity; media ethnography; religious autobiographies; repertoire of possibilities; arena of circulation; gender; Religionssociologi; Sociology of religion; Religionssociologi;

  Sammanfattning : The growth of the Internet gave rise to many anticipations and apprehensions of how the new medium would affect the construction of meaning, individual identities, and social interaction. As humanity’s oldest expression of existential meaning, religion provides a challenging case for such studies. LÄS MER

 5. 5. Omsorg och mänsklig värdighet : Teoretiska och empiriska perspektiv på förbättringsarbete i Svenska kyrkan med inriktning på begravningar

  Författare :Ingrid Persenius; Thorleif Pettersson; Bert Stålhammar; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Sociology of religion; Religionssociologi; Kvalitets- och förbättringsarbete; kvalitet; förbättringsarbete; utvecklingsarbete; förändringsarbete; begravningar; sorg; omsorg; värdighet; komplexitet; Svenska kyrkan; Sociology of Religion; Religionssociologi;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is firstly to assess the Church of Sweden in the light of current quality theories and systematic improvement methods, and secondly to develop methods and models for quality improvement work (using a systematic approach) within the Church of Sweden focusing on parish funeral activities. The thesis takes as its starting point the specific conditions of the church environment and a general, Christian and humansitic value orientation. LÄS MER