Sökning: "Thorleif Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Thorleif Pettersson.

 1. 1. The retention of religious experiences

  Författare :Thorleif Pettersson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Religion som yrke : En studie av de svenska prästkandidaternas bakgrund och rolluppfattning vid 1970-talets slut

  Författare :Anders Bäckström; Åke Andrén; Thorleif Pettersson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Prästrekrytering; Yrkesroll; Prästroll; Sociology of Religion; Religionssociologi;

  Sammanfattning : En undersökning av de svenska prästkandidaterna i slutet av 1970-talet visar att prästbarnen har minskat i omfång men att präster generellt sett rekryteras mer socialt brett än vid jämförbara långa akademiska utbildningar. Studien visar att det finns en spänning inom den föreställda yrkesrollen mellan en förlänad och en förvärvad syn på yrkesrollen, den s k spänningen inom prästrollens L-struktur. LÄS MER

 3. 3. Svenska kyrkans sociala arbete – för vem och varför? : En religionssociologisk studie av ett diakonalt dilemma

  Författare :Charlotte Engel; Thorleif Pettersson; Jonas Alwall; Jonas Bromander; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sociology of religion; Religionssociologi; Diakoni; socialt arbete; Svenska kyrkan; marginalisering; marginaliserade grupper; sekularisering; religionssociologi; Sociology of religion; Religionssociologi; religionssociologi; religionssociologi; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : The main purpose of this dissertation has been to investigate how well diaconal work in seven chosen parishes corresponds to an official definition of the diaconal task of the Church of Sweden as above all to represent and direct activities towards the most disadvantaged and/or marginalised groups in society, a definition that well corresponds to the general expectations of the Swedish people regarding the role of the Church. The empirical ground for the dissertation comes from diaconal inventories built mainly on a comprehensive interview material with parish workers and appointed representatives in the chosen parishes. LÄS MER

 4. 4. Doktoranden och forskningsmiljön : En empirisk livsåskådningsstudie

  Författare :Mårten Mårtensson; Carl Reinhold Bråkenhielm; Thorleif Pettersson; Sven-Åke Selander; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; views of life; habitus; milieu of views of life; postgraduate studies as secondary socialization; genealogy; conformity of values; reminiscences of Christian ideas; the doxa of scientific capital; Faith and reason; Tros- och livsåskådningsvetenskap; Tros- och livsåskådningsvetenskap; Studies In Faiths and Ideologies;

  Sammanfattning : This thesis presents an empirical study of the meeting between a group of doctoral students and their research milieus, understood as a web of values in the social rooms. The purpose is to explore what these research milieus mean for the doctoral students and their questions about views of life. LÄS MER

 5. 5. Omsorg och mänsklig värdighet : Teoretiska och empiriska perspektiv på förbättringsarbete i Svenska kyrkan med inriktning på begravningar

  Författare :Ingrid Persenius; Thorleif Pettersson; Bert Stålhammar; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Sociology of religion; Religionssociologi; Kvalitets- och förbättringsarbete; kvalitet; förbättringsarbete; utvecklingsarbete; förändringsarbete; begravningar; sorg; omsorg; värdighet; komplexitet; Svenska kyrkan; Sociology of Religion; Religionssociologi;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is firstly to assess the Church of Sweden in the light of current quality theories and systematic improvement methods, and secondly to develop methods and models for quality improvement work (using a systematic approach) within the Church of Sweden focusing on parish funeral activities. The thesis takes as its starting point the specific conditions of the church environment and a general, Christian and humansitic value orientation. LÄS MER