Sökning: "medical training"

Visar resultat 1 - 5 av 776 avhandlingar innehållade orden medical training.

 1. 1. Do-not-resuscitate orders Ethical aspects on decision making and communication among physicians, nurses, patients and relatives

  Detta är en avhandling från Department of Medical Ethics, Lund University

  Författare :Rurik Löfmark; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Allmän medicinsk utövning; medical training; General practice; futility; DNR orders; decision making; communication; physicians; nurses; patients; ethics; relatives; medicinsk utbildning;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hjärt-lungräddning (HLR) introducerades 1960 och fick genast stor betydelse vid be-handlingen av hjärtinfarkt. Så småningom kom metoden att användas vid nästan alla till-fällen då hjärtat stannade. LÄS MER

 2. 2. Paternalism in general practice - physician's power and patient's autonomy

  Detta är en avhandling från Stefan Bremberg, Nyborgsvägen 15 B, SE-252 21 Helsingborg, Sweden or Dep. of Medical Ethics, St Gråbrödersg 16, SE-222 22 Lund, Sweden

  Författare :Stefan Bremberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; autonomy; Attitudes; interview; justification; medical benefit; paternalism; questionnaire; General practice; medicinsk utbildning; medical training; Allmän medicinsk utövning;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Paternalism i allmänläkarens vardag - om läkarens makt och patientens rätt till självbestämmande. I mitt vardagliga arbete som allmänläkare möter jag patienter med olika symtom och sjukdomar. LÄS MER

 3. 3. Embedded Controller for Artificial Limbs

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Enzo Mastinu; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Prosthetic Controller; Pattern Recognition; Osseointegrated Human-Machine Gateway OHMG ; Electromyography EMG ; Osseointegration.; Sensory Feedback;

  Sammanfattning : Promising developments are currently ongoing worldwide in the field of neuroprosthetics and artificial limb control. It is now possible to chronically connect a robotic limb to bone, nerves and muscles of a human being, and use the signals sourced from these connections to enable movements in the artificial limb. LÄS MER

 4. 4. Forgoing life-sustaining treatment in intensive care units. Practice, attitudes and ethics

  Detta är en avhandling från Department of Medical Ethics, Lund University

  Författare :Gunilla Melltorp; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; decision making; attitudes; guidelines; Intensive care units; interview; life-sustaining treatment; surveys; valur premises; medical training; withdraw; General practice; withhold; Allmän medicinsk utövning; medicinsk utbildning;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Att avstå från och att avbryta livsuppehållande behandlingar på intensivvårdsavdelningar. I mitten på 1980-talet träffade jag en 16-årig flicka, som jag kallar för Annie, som patient på en intensivvårdsavdelning. Annie var förlamad på grund av en förlossningsskada. LÄS MER

 5. 5. Physical training in patients with chronic obstructive pulmonary disease - COPD

  Detta är en avhandling från Department of Medical Ethics, Lund University

  Författare :Karin Wadell; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physical therapy; Chronic obstructive pulmonary disease; Physical training; Oxygen; Water training; Group training; Physical capacity; Health related quality of life; Long-term effect; Sjukgymnastik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Physiotherapy; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Sjukgymnastik fysioterapi;

  Sammanfattning : Chronic obstructive pulmonary disease, COPD, places a substantial burden of disability on the growing number of patients and causes large costs for the society. Tobacco smoke is the most important risk factor. LÄS MER