Sökning: "läsare"

Visar resultat 1 - 5 av 39 avhandlingar innehållade ordet läsare.

 1. 1. Att skapa en läsare Läsarter och läsare av litterär text i svenskämnets nationella examination på gymnasiet – åren 1968 till 2013

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

  Författare :Eva Nilson; Eva Söderberg; Ingemar Haag; Maria Jönsson; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; literary reading; readings; subject position; discourse analyses; interpellation; national tests; språkdidaktik; Language Education;

  Sammanfattning : In the curriculum for the subject of Swedish reading of literary texts is justified by ideas that literary reading will make the student learn more about the environment in which he/she lives, about herself/himself, as well as about others. It is well stated by previous research that what readings that is required and formulated in, for example, assignments or book talk, is important in how the text is discerned by the reader. LÄS MER

 2. 2. Där berättelsen äger rum Narration, perception och kognition i ett kombinerat text- och läsarperspektiv med exempel ur Eyvind Johnsons författarskap

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för språk och litteratur, Linnéuniversitetet

  Författare :Ulf Pettersson; Linnéuniversitetet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Intermedialitet; kognitiv poetik; narratologi; Eyvind Johnson; spatialitet; läsare; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : I en narratologisk studie granskas spatialitet i skönlitterär prosatext. I texten undersöks några spatiala nivåer som kan länkas till extradiegetisk berättarinstans och "normal" perception kontra drömmar och visioner hos karaktärer inom diegesen. LÄS MER

 3. 3. Genesis och Jernet : ett möte mellan Sara Lidmans Jernbaneepos och bibelns berättelser

  Detta är en avhandling från Hedemora : Gidlund

  Författare :Lina Sjöberg; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Biblical studies; intertextuality; Genesis; the bible and literature; Bakhtin; reader; Bibelvetenskap exegetik; intertextualitet; Sara Lidman; Jernbaneeposet; bibelvetenskap; hermeneutik; bibel och skönlitteratur; läsare; Genesis; Bakhtin; läsarorientering; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Old Testament exegesis; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Gamla testamentets exegetik; Gamla testamentets exegetik; Old Testament Exegesis;

  Sammanfattning : The subject of this dissertation is intertextuality between the Hebrew Bible and a piece of twentieth century Swedish fiction. The main purpose is to create analytical tools and to find a way to deal with fragmentary intertextuality between bible and literature. LÄS MER

 4. 4. Att kunna läsa innan skolstarten läsutveckling och lärandemiljöer hos tidiga läsare

  Detta är en avhandling från Umeå : Pedagogisk Institutionen

  Författare :Lena Ivarsson; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; early readers; early reading; home environment; reading development; school environment; favourable reading development;

  Sammanfattning : The current study investigated the factors that have a positive impact on reading development by examining the influence of the home and school environment on students who started school already able to read (early readers).  The reading proficiency of the students in the study was determined by a variety of reading tests conducted at the beginning of the school year and students were identified as “early readers”, “average readers”, or “non readers”. LÄS MER

 5. 5. Gymnasieelever samtalar kring facktexter : en studie av textsamtal med goda och svaga läsare Students at upper secondary school talk about expository texts. A study of good and poor readers

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Monica Reichenberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER