Sökning: "Bodil Halvars-Franzén"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Bodil Halvars-Franzén.

  1. 1. Barn och etik möten och möjlighetsvillkor i två förskoleklassers vardag

    Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet

    Författare :Bodil Halvars-Franzén; Stockholms universitet.; [2010]
    Nyckelord :Children; ethics; the ethical encounter; fundamental values; pedagogical approach; listening; play; the encounter with nature; ESD; barn; etik; det etiska mötet; värdegrund; etnografi; förhållningssätt; lek; möte med naturen; lärande i hållbar utveckling; Didactics; didaktik;

    Sammanfattning : The aim is to examine how children create and embody ethics by analyzing their encounters and how possibilities are conditioned by the framework surrounding them. The focus has been on the following problem areas:Conditions that enable children’s ethical encounters with regard to frameworks, rules and orderConditions that enable children’s ethical encounters related to the teachers’ approachChildren’s encounters in play from an ethical perspectiveChildren’s encounters with nature from an ethical perspectiveThe theoretical standpoint is ”the ethics of an encounter” from Emmanuel Levinas’ idea of ethics of alterity. LÄS MER