Sökning: "intertextuality"

Visar resultat 1 - 5 av 105 avhandlingar innehållade ordet intertextuality.

 1. 1. Från beslut till broschyr Intertextualitet, äldre och kultur i texter inom en statlig satsning

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet

  Författare :Malin Sandberg; [2020]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; critical discourse analysis; institutional texts; intertextuality; intertextual chain; recontextualization; cultural policy; the elderly; senior citizens; Swedish; Svenska språket Nordiska språk;

  Sammanfattning : The overarching purpose of this study is to map out how intertextual relations are manifested in texts produced within a government initiative on arts for the elderly, and to shed light on how discourses on the elderly and the arts are articulated in texts from the initiative. This purpose is addressed with qualitative research methods, and with a focus on three themes: intertextual relations, representations of the elderly, and constructions of the purposefulness of the initiative. LÄS MER

 2. 2. Heinrich von Kleists Amphitryon. Lustspiel nach Molière unter dem Aspekt der Intertextualität im Gesamtwerk

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anneli Fjordevik; Gernot Müller; Edgar Platen; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; German language; Heinrich von Kleist; Amphitryon; Erfinden; Verzeichnen; intertextuality; intermediality; literary criticism; Rezeptionstheorie; Tyska; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages German language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Tyska språket; German; tyska;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study and typologize the different forms of intertextuality in the works of Heinrich von Kleist (1777-1811). The hypothesis is that Kleist did not set out to be superior in regard to earlier authors; instead he wanted to start a dialogical process with them and to become part of a dialogue. LÄS MER

 3. 3. Romance revived postmodern romances and the tradition

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Heidi Hansson; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; romance; postmodernism; dialogue; feminism; intertextuality; destabilised text; cyclical time; critical return; uncertain gender-construction;

  Sammanfattning : This is the first study to identify and analyse postmodern romances as a new development of the romance and to relate this late twentieth-century subgenre to its tradition. Based on a selection of works published between 1969 and 1994, by A. S. LÄS MER

 4. 4. The Trials of the Intertextual: The Translation and Reception of Tatyana Tolstaya's Kys´ in Sweden and the United States

  Detta är en avhandling från Gothenburg : Department of Languages and Literatures, University of Gothenburg

  Författare :Malin Podlevskikh Carlström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2020]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Russian literature; translation studies; Lawrence Venuti; intertextuality; thematic analysis; translation reception; Tatyana Tolstaya; Kys´; Därv; The Slynx;

  Sammanfattning : This dissertation analyses the translation and reception of Tatyana Tolstaya’s novel Kys´ (2000). The analysis includes, as well as the Russian source text, the Swedish translation Därv (2003), translated by Staffan Skott and Maria Nikolajeva, and the English translation The Slynx (2003), translated by Jamey Gambrell. LÄS MER

 5. 5. Genesis och Jernet : ett möte mellan Sara Lidmans Jernbaneepos och bibelns berättelser

  Detta är en avhandling från Hedemora : Gidlund

  Författare :Lina Sjöberg; Inger Ljung; Eberhard Herrmann; Kirsten Nielsen; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Biblical studies; intertextuality; Genesis; the bible and literature; Bakhtin; reader; Bibelvetenskap exegetik; intertextualitet; Sara Lidman; Jernbaneeposet; bibelvetenskap; hermeneutik; bibel och skönlitteratur; läsare; Genesis; Bakhtin; läsarorientering; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Old Testament exegesis; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Gamla testamentets exegetik; Gamla testamentets exegetik; Old Testament Exegesis;

  Sammanfattning : The subject of this dissertation is intertextuality between the Hebrew Bible and a piece of twentieth century Swedish fiction. The main purpose is to create analytical tools and to find a way to deal with fragmentary intertextuality between bible and literature. LÄS MER