Sökning: "förhållningssätt"

Visar resultat 1 - 5 av 227 avhandlingar innehållade ordet förhållningssätt.

 1. 1. Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta universitatis Gothoburgensis

  Författare :Peter Hasselskog; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Slöjd; slöjdlärare; förhållningssätt; dagbok; mp3; slöjddidaktik; slöjdpedagogik;

  Sammanfattning : Avhandlingsarbetets syfte är att synliggöra slöjdlärares skilda förhållningssätt i undervisningen. Hur lärare genomför sin undervisning och agerar i förhållande till sina elever påverkar vad eleverna ges möjlighet att lära. Olikheter mellan lärare relaterar också till att slöjdundervisningen skall vara likvärdig. LÄS MER

 2. 2. Ett produktivt förhållningssätt

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Elisabeth Lindahl; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1991]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Mellan frihet och trygghet personalgemensamt förhållningssätt i psykiatrisk omvårdnad

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Per Enarsson; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; omvårdnadsforskning med samhällsvetenskaplig inriktning; omvårdnadsforskning med samhällsvetenskaplig inriktning; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences; common staff approach; psychiatric care; social process; power; experience; grounded theory; phenomenological research; content analysis; vignettet method; personalgemensamt förhållningssätt; psykiatrisk omvårdnad; sociala processer; makt; upplevelser; grounded theory; fenomenologisk hermeneutik; innehållsanalys; vinjettmetod; Omvårdnad; Nursing; common staff approach; psychiatric care; social process; power; experience; grounded theory; phenomenological research; vignette method; personalgemensamt förhållningssätt; psykiatrisk omvårdnad; sociala processer; makt; upplevelser; grounded theory; fenomenologisk hermeneutik; innehållsanalys; vinjettmetod;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personalgemensamt förhållningssätt i psykiatrisk omvårdnad har inte tidigare studerats explicit. Forskning i närliggande område, på sociala processer i psykiatrisk omvårdnad, lyfter fram interaktionen mellan patient och vårdare som betydelsefull för att förstå kommunikationsmönster och attityder. LÄS MER

 4. 4. Journalister och deras publik. Förhållningssätt bland svenska journalister

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Ulrika Andersson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Journalister; förhållningssätt; publikorientering; publikkontakt; publikkunskap; publiksyn;

  Sammanfattning : Journalists and their audience aims to explore and explain journalists´ approach to the audience. Fulfilling the normative assignment as advocates of the audience usually means balancing between professional ideals and audience-demands. LÄS MER

 5. 5. Kulturmöten, textmönster och förhållningssätt : Första- och andraspråksskrivande i några svenska brevgenrer

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Ylva Carlsson; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; intercultural communication; communicative competence; politeness; rhetorical patterns; gender; first-language writing; second-language writing; letter of application; letter of request; letter of apology; Swedish; Nordiska språk - allmänt; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : To form well written texts in a culture where the norms for writing are changing is difficult for both native and non-native writers. Moreover, deviations from the norm among non-native writers can be explained by inadequate command of formal and pragmatic knowledge of the new language or a disinclination in non-native writers to accept socio-cultural rules, different from their own. LÄS MER