Sökning: "förhållningssätt"

Visar resultat 1 - 5 av 245 avhandlingar innehållade ordet förhållningssätt.

 1. 1. Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen

  Författare :Peter Hasselskog; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Slöjd; slöjdlärare; förhållningssätt; dagbok; mp3; slöjddidaktik; slöjdpedagogik;

  Sammanfattning : Avhandlingsarbetets syfte är att synliggöra slöjdlärares skilda förhållningssätt i undervisningen. Hur lärare genomför sin undervisning och agerar i förhållande till sina elever påverkar vad eleverna ges möjlighet att lära. Olikheter mellan lärare relaterar också till att slöjdundervisningen skall vara likvärdig. LÄS MER

 2. 2. Ett produktivt förhållningssätt

  Författare :Elisabeth Lindahl; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Development and evaluation of an internet-based treatment for generalized anxiety disorder : An acceptance-based approach

  Författare :Mats Dahlin; Gerhard Andersson; Per Carlbring; Rikard Wicksell; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; acceptance; generalized anxiety disorder; internet-based treatment; anxiety; cognitive behaviour therapy; acceptans; generaliserat ångestsyndrom; internetbaserad behandling; ångest; kognitiv beteendeterapi;

  Sammanfattning : Generalized anxiety disorder (GAD) is a chronic condition characterized by an excessive and uncontrollable worry. GAD has a highly negative impact on all aspects of life, and the costs for society are considerable. Cognitive behaviour therapy (CBT), delivered face-to- face or online, has been shown to be effective in treating GAD. LÄS MER

 4. 4. Mellan frihet och trygghet : personalgemensamt förhållningssätt i psykiatrisk omvårdnad

  Författare :Per Enarsson; Per-Olof Sandman; Ove Hellzén; Kim Lützén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; common staff approach; psychiatric care; social process; power; experience; grounded theory; phenomenological research; content analysis; vignettet method; personalgemensamt förhållningssätt; psykiatrisk omvårdnad; sociala processer; makt; upplevelser; grounded theory; fenomenologisk hermeneutik; innehållsanalys; vinjettmetod; caring sciences in social sciences; omvårdnadsforskning med samhällsvetenskaplig inriktning; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences; common staff approach; psychiatric care; social process; power; experience; grounded theory; phenomenological research; vignette method; personalgemensamt förhållningssätt; psykiatrisk omvårdnad; sociala processer; makt; upplevelser; grounded theory; fenomenologisk hermeneutik; innehållsanalys; vinjettmetod; Omvårdnad; Nursing;

  Sammanfattning : Background: The common staff approach in psychiatric care has not been studied explicitly before. Earlier studies in related areas of social processes in psychiatric care highlight the importance of the interaction between the patient and the carer to understanding communication patterns and attitudes. LÄS MER

 5. 5. Journalister och deras publik. Förhållningssätt bland svenska journalister

  Författare :Ulrika Andersson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Journalister; förhållningssätt; publikorientering; publikkontakt; publikkunskap; publiksyn;

  Sammanfattning : Journalists and their audience aims to explore and explain journalists´ approach to the audience. Fulfilling the normative assignment as advocates of the audience usually means balancing between professional ideals and audience-demands. LÄS MER