Sökning: "political meetings"

Visar resultat 1 - 5 av 69 avhandlingar innehållade orden political meetings.

 1. 1. The "Other" Recreated : A Relational Approach to East-West Negotiations

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Erika Svedberg; Lund University.; Lunds universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Gender Studies; Genusvetenskap; Political and administrative sciences; East-West; Cooperation; negotiation; mirror image; sovietology; objectivity; relational; feminist IR; masculinities; self-reflection; intercultural communication; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Studien presenterar en relationell ansats till förhandlingar, dvs en förhandlingsanalys i vilken relationerna mellan aktörerna står i centrum. Det innebär att istället för att se till enskilda förhandlares strategier etc, läggs tonvikten vid att förstå interaktionen mellan förhandlarna. LÄS MER

 2. 2. Politisk kultur och samhällsengagemang. En etnologisk studie av den parlamentariska vardagen i Helsingborg

  Detta är en avhandling från Carlsson Bokförlag

  Författare :Jan Fredriksson; Lund University.; Lunds universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; political trust; political culture; Political ethnology; political competence; doing politics; politics and modernity; political field; phenomenology; politician’s identity; political identity; Political and administrative sciences; förvaltningskunskap; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : Political Culture and Social Engagement. An ethnological study of everyday parliamentary life in Helsingborg. The goal of my thesis is to, by examining foundational features which support political culture, make visible prerequisites for political engagement. Using diverse everyday situations, the thesis describes how one “does” politics. LÄS MER

 3. 3. Politiker med karriärambitioner – en omöjlig självklarhet: En studie om karriärambitionernas betydelse i den representativa demokratin

  Detta är en avhandling från Carlsson Bokförlag

  Författare :Patrik Öhberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; political career ambitions; representative democracy; parliament; Sweden; legislatures; political parties; Schlesinger; political culture; career aspirations;

  Sammanfattning : This book studies the role of individuals’ personal ambitions in politics. Swedish Members of Parliament, especially those who express an interest in reaching higher up the political ladder, are in focus. LÄS MER

 4. 4. Nationell EU-parlamentatism : Riksdagens arbete med EU-frågorna

  Detta är en avhandling från Santérus förlag

  Författare :Hans Hegeland; Lund University.; Lunds universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ideal types; domestic policy; foreign policy; democracy; European Union EU ; National parliaments; the Swedish parliament; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : The increasing internationalization puts new demands on national democracy and national parliamentarism. The questions posed in this dissertation are if the parliamentary model for domestic policy or the parliamentary model for foreign policy is the most relevant when describing the role of the Swedish Riksdag (parliament) in European Union (EU) matters, and whether there have been any changes during the first ten years of Swedish EU membership. LÄS MER

 5. 5. Planering för framsteg och gemenskap : Om den kommunala utvecklingsplaneringens idémässiga förutsättningar

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Dalia Mukhtar-Landgren; Lund University.; Lunds universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Planning; legitimacy; municipality; Sweden; development; progress; community; rationality; homogenity; heterogenity; place marketing; urban renewal;

  Sammanfattning : What are the discursive pre-conditions for planning? In this dissertation the author analyzes and critically assesses the assumptions which underlie our thinking about planning. This is done in an analysis of firstly, how planning is legitimized, and secondly, what consequences these forms of legitimation have for planning theory as well as for planning as a political practice. LÄS MER