Sökning: "senmodernitet"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet senmodernitet.

 1. 1. Utbildningssegregation och självsortering : Om gymnasieval, genus och lokala praktiker

  Författare :Anna Sandell; Lunds universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; segregation; gymnasieskolan; självsortering; segregation; lokala praktiker; genus; senmodernitet; Pedagogik; didaktik; Genus; Senmodernitet; Lokala praktiker; Segregation; Självsortering;

  Sammanfattning : This thesis explores and analyzes segregation and self-sorting in education. It aims at discussing how this relates to gender, individualization and young men and women's positionings in local practices, through choices of upper secondary school education. LÄS MER

 2. 2. Innerlighetens tid : En sociologisk undersökning av intimitet och senmodernitet

  Författare :Jessica Mjöberg; Elisabet Näsman; Jukka Gronow; Thomas Johansson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Intimacy; Sociality; Late Modernity; Contemporary Society; Sociology; Social Psychology; Intimitet; Socialitet; Senmodernitet; Nutida västerländska samhället; Sociologi; Socialpsykologi; Sociology; Sociologi; Socialpsykologi Intimacy;

  Sammanfattning : Due to a recent increase in usage of the concept of intimacy within social scientific research, the overarching aim of this work is to investigate its meaning and significance in contemporary social life. The first part of the thesis reviews research on intimacy. LÄS MER

 3. 3. Systemmänniskan : En studie om människan, automationen och det senmoderna förnuftet

  Författare :Daniel Bodén; Ella Johansson; Hansen Kjell; Fredrik Nilsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; automation; culture; technology; social consciousness; reification; material-ity; modernity; late modernity; labour; production; consumption; service; division of labour; automation; kultur; teknik; socialt medvetande; reifikation; materialitet; modernitet; senmodernitet; arbete; service; arbetsdelning; Etnologi; Ethnology;

  Sammanfattning : How did the conformist “organization man” of modern welfare society turn into the restless and flexible market-rational individualist of late-modernity? And what role did technology play in this transformation? Drawing from inquiries like these, this doctoral thesis deals with topics such as technology, culture, and the production of social consciousness. The aim of the study is to elucidate the historical emergence of late-modern reason, visible in the socio-material process of automation. LÄS MER

 4. 4. "Vi vet inte vilka metoder vi ska använda" : om relationen mellan kunskap, praktik och politik när det gäller det sociala arbetet med hemlöshetsfrågor

  Författare :Martin Börjeson; Lars Svedberg; Anders Bergmark; Helena Blomberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Hemlöshet; Socialt arbete; Kunskap; Kunskapsbaserat socialt arbete; Senmodernitet; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : This dissertation examines the relationship between knowledge, practice and policy within a specific area of social work, namely, social intervention to ameliorate the problem of homelessness. In the thesis, the ambition shown in recent years to lay the ground for an evidence-based practice in social work is discussed as an expression of late modern attempts to deal with the contradictory character of scientific knowledge. LÄS MER

 5. 5. Elevers skrivande som identitetsskapande aktivitet i skolan  - innehåll och begränsningar

  Författare :Eva Nilson; Gunilla Molloy; Håkan Åbrink; Viveka Adelswärd; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; identity construction; narrative analyses; power knowledge; reflexivity; discourse analyses; late modernity; intertextuality; identitetskonstruktion; narrativ analys; makt vetande; reflexivitet; diskursanalys; senmodernitet; intertextualitet; utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling; Education in Languages and Language Development;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study how self presentations and reflexive writing work as displaying identity in the school context. In the curriculum from 1994 and the current curriculum (GY11) for the Swedish upper secondary school, identity making is central in how the subject Swedish  is defined. LÄS MER