Sökning: "Allmän medicinsk utövning"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden Allmän medicinsk utövning.

 1. 1. Do-not-resuscitate orders Ethical aspects on decision making and communication among physicians, nurses, patients and relatives

  Författare :Rurik Löfmark; Medicinsk etik; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Allmän medicinsk utövning; medical training; General practice; futility; DNR orders; decision making; communication; physicians; nurses; patients; ethics; relatives; medicinsk utbildning;

  Sammanfattning : The purpose was to describe ethical aspects on how do-not-resuscitate (DNR) deci-sions are made, established, and communicated between physicians, nurses, patients and relatives. A random sample of 220 physicians and nurses answered a questionnaire about their attitudes to and experiences of the making and communication of a DNR decision. LÄS MER

 2. 2. Paternalism in general practice - physician's power and patient's autonomy

  Författare :Stefan Bremberg; Allmänmedicin och klinisk epidemiologi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; autonomy; Attitudes; interview; justification; medical benefit; paternalism; questionnaire; General practice; medicinsk utbildning; medical training; Allmän medicinsk utövning;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to identify and analyse situations raising the question of possible paternalism in everyday general practice in Sweden. Both questionnaires to a random sample of respondents and interviews have been used. LÄS MER

 3. 3. Forgoing life-sustaining treatment in intensive care units. Practice, attitudes and ethics

  Författare :Gunilla Melltorp; Anestesiologi och intensivvård; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; decision making; attitudes; guidelines; Intensive care units; interview; life-sustaining treatment; surveys; valur premises; medical training; withdraw; General practice; withhold; Allmän medicinsk utövning; medicinsk utbildning;

  Sammanfattning : Many deaths in intensive care units are preceded by decisions to withhold or withdraw life-sustaining treatment. Under what conditions are forgoing life-sustaining treatment considered appropiate, when is it optitional and when is it wrong? Relevant guidelines are essential to help medical decisionmakers, but they cannot be established only from medical knowledge. LÄS MER

 4. 4. ePrescribing : Studies in Pharmacoinformatics

  Författare :Bengt Åstrand; Göran Petersson; Sven Tågerud; Anders Ekedahl; Albert Wertheimer; Högskolan i Kalmar; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Community Pharmacy Services; Decision Making; computer-assisted; Drug Interactions; Drug Utilization statistics numerical data; ePrescribing; Medical Informatics; Medication Errors prevention control; Pharmacoinformatics; Polypharmacy; Medical informatics; Medicinsk informatik; Pharmacology; Farmakologi;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med den här avhandlingen har varit att, inom området läkemedelsinformatik, studera utvecklingen av elektroniska stöd inom läkemedelsförskrivning; för klinisk praxis, uppföljning och forskning.Under århundraden har det handskrivna receptet varit det sätt, med vilket läkare förmedlat sina läkemedelsordinationer till apotekare, vilket också för patienten blivit en informationskälla för hur läkemedel ska användas för att göra bästa nytta. LÄS MER

 5. 5. Cultural Discord in a Medical Context: A Challenge for Physicians

  Författare :Caroline Wachtler; Allmänmedicin och samhällsmedicin; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ethnology; medical training; Allmän medicinsk utövning; medicinsk utbildning; Cultural anthropology; General practice; Folkhälsa; epidemiologi; epidemiology; Public health; Equity in health; Communication; Medical education; Kulturantropologi; etnologi; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin; Cultural difference;

  Sammanfattning : Physician and patient do not meet as equals in the consultation. It is the responsibility of the physician to actively work for better communication in order to provide equitable health care for all individuals. LÄS MER