Sökning: "environmental politics"

Visar resultat 1 - 5 av 113 avhandlingar innehållade orden environmental politics.

 1. 1. Climate Science for Policy? The knowledge politics of the IPCC after Copenhagen

  Detta är en avhandling från Media-Tryck, Lund University, Sweden

  Författare :Jasmine Livingston; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2018-11]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; climate change; science; politics; IPCC; knowledge; performance;

  Sammanfattning : The rise of climate change as an issue of global concern has rested on scientific representation and understanding of the causes and impacts of, and responses to climatic change. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), in particular, has been central to how climate change has become known as a global political problem. LÄS MER

 2. 2. Om miljöproblemen hänger på mig Individer förhandlar sitt ansvar för miljön

  Detta är en avhandling från Göteborg & Stockholm : Makadam Förlag

  Författare :Emmy Dahl; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Individualized environmental responsibility; environmental discourse; environmental politics; feminist poststructuralism; focus groups; positioning; negotiating; gender; dass; gender discourse; subject position; troubled untroubled subject positions; Individualiserat miljöansvar; miljödiskurs; miljöpolitik; feministisk poststrukturalism; fokusgrupper; positionering; förhandling; genus; klass; genusdiskurser; subjektspositioner; problematiska oproblematiska subjektspositioner;

  Sammanfattning : När den svenska klimatdebatten intensifierades under 2000-talets första decennium tilldelades allmänheten en särskild roll. I den mediala och politiska debatten verkade lösningen på miljöproblemen intimt förknippad med individers livsstilar. LÄS MER

 3. 3. The industry role in policymaking Policy learning in climate politics

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Peter Stigson; Mälardalens högskola.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Climate policy; Policy learning; Participatory policymaking; Policy evaluation; Voluntary agreements; Negotiated agreements; Industry; TECHNOLOGY Other technology Environmental engineering; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper Miljöteknik; Energy- and Environmental Engineering; energi- och miljöteknik;

  Sammanfattning : Climatic change has sparked a broad range of responses on all societal levels. New initiatives and negotiations, scientific findings, and technological developments, have established a novel framework for policymaking and industrial abatement investments. LÄS MER

 4. 4. Sustainability for Whom? The Politics of Imagining Environmental Change in Education

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Hanna Sjögren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Environmental humanities; feminist theory; philosophy of education; posthumanities; teacher education; human-animal studies; sustainability; sustainable development; post-politics; social imaginaries; Humanistiska miljöstudier; feministisk teori; utbildningsfilosofi; posthumaniora; lärarutbildning; människa-djur-studier; hållbarhet; hållbar utveckling; postpolitik; imaginärer;

  Sammanfattning : Global initiatives regarding environmental change have increasingly become part of political agendas and of our collective imagination. In order to form sustainable societies, education is considered crucial by organizations such as the United Nations and the European Union. LÄS MER

 5. 5. Understanding interest politics in social-ecological systems Mechanisms behind emergent policy responses to environmental change

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm Resilience Centre, Stockholm University

  Författare :Kirill Orach; Stockholms universitet.; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Social-ecological system; policy process; interest group; agent-based modelling; process tracing; adaptive governance; vetenskap om hållbar utveckling; Sustainability Science;

  Sammanfattning : Environmental policymaking is embedded in social-ecological systems (SES) that continuously evolve and change, often in unexpected and non-linear ways. Such challenges call for responsive policymaking that adjusts policy when new information and knowledge about social-ecological change is available. LÄS MER