Sökning: "environmental politics"

Visar resultat 1 - 5 av 123 avhandlingar innehållade orden environmental politics.

 1. 1. Om miljöproblemen hänger på mig : Individer förhandlar sitt ansvar för miljön

  Författare :Emmy Dahl; Jane Summerton; Helen Peterson; Jonas Anshelm; Rolf Lidskog; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Individualized environmental responsibility; environmental discourse; environmental politics; feminist poststructuralism; focus groups; positioning; negotiating; gender; dass; gender discourse; subject position; troubled untroubled subject positions; Individualiserat miljöansvar; miljödiskurs; miljöpolitik; feministisk poststrukturalism; fokusgrupper; positionering; förhandling; genus; klass; genusdiskurser; subjektspositioner; problematiska oproblematiska subjektspositioner;

  Sammanfattning : När den svenska klimatdebatten intensifierades under 2000-talets första decennium tilldelades allmänheten en särskild roll. I den mediala och politiska debatten verkade lösningen på miljöproblemen intimt förknippad med individers livsstilar. LÄS MER

 2. 2. The industry role in policymaking : Policy learning in climate politics

  Författare :Peter Stigson; Yan Jinyue; Thomas B. Johansson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Climate policy; Policy learning; Participatory policymaking; Policy evaluation; Voluntary agreements; Negotiated agreements; Industry; Environmental engineering; Miljöteknik; Energy- and Environmental Engineering; energi- och miljöteknik;

  Sammanfattning : Climatic change has sparked a broad range of responses on all societal levels. New initiatives and negotiations, scientific findings, and technological developments, have established a novel framework for policymaking and industrial abatement investments. LÄS MER

 3. 3. Climate Science for Policy? The knowledge politics of the IPCC after Copenhagen

  Författare :Jasmine Livingston; BECC - Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; climate change; science; politics; IPCC; knowledge; performance;

  Sammanfattning : The rise of climate change as an issue of global concern has rested on scientific representation and understanding of the causes and impacts of, and responses to climatic change. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), in particular, has been central to how climate change has become known as a global political problem. LÄS MER

 4. 4. Sustainability for Whom? : The Politics of Imagining Environmental Change in Education

  Författare :Hanna Sjögren; Per Gyberg; Cecilia Åsberg; Stacy Alaimo; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Environmental humanities; feminist theory; philosophy of education; posthumanities; teacher education; human-animal studies; sustainability; sustainable development; post-politics; social imaginaries; Humanistiska miljöstudier; feministisk teori; utbildningsfilosofi; posthumaniora; lärarutbildning; människa-djur-studier; hållbarhet; hållbar utveckling; postpolitik; imaginärer;

  Sammanfattning : Global initiatives regarding environmental change have increasingly become part of political agendas and of our collective imagination. In order to form sustainable societies, education is considered crucial by organizations such as the United Nations and the European Union. LÄS MER

 5. 5. Understanding interest politics in social-ecological systems : Mechanisms behind emergent policy responses to environmental change

  Författare :Kirill Orach; Maja Schlüter; Henrik Österblom; Thorsten Blenckner; Scott Page; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Social-ecological system; policy process; interest group; agent-based modelling; process tracing; adaptive governance; vetenskap om hållbar utveckling; Sustainability Science;

  Sammanfattning : Environmental policymaking is embedded in social-ecological systems (SES) that continuously evolve and change, often in unexpected and non-linear ways. Such challenges call for responsive policymaking that adjusts policy when new information and knowledge about social-ecological change is available. LÄS MER