Sökning: "Jasmine Livingston"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jasmine Livingston.

  1. 1. Climate Science for Policy? The knowledge politics of the IPCC after Copenhagen

    Detta är en avhandling från Media-Tryck, Lund University, Sweden

    Författare :Jasmine Livingston; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-11]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; climate change; science; politics; IPCC; knowledge; performance;

    Sammanfattning : Klimatförändringarna kommer att påverka ekosystem och samhällen över hela världen. Det är ett problem som kräver drastiska och omedelbara förändringar av vårt sätt att leva och av våra samhällsstrukturer, och därmed politiskt engagemang av aldrig tidigare skådat slag. LÄS MER