Sökning: "Maud Baumgarten"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Maud Baumgarten.

 1. 1. Anställdas deltagande i läraktiviteter : En studie av arbetsplatslärande i ett industriföretag

  Författare :Maud Baumgarten; Eva Ellström; Robert Höghielm; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :participation; motivation; learning activities; workplace learning; learning; industrial workers; regional development; deltagande; motivation; läraktiviteter; arbetsplatslärande; lärande; industrianställda; regional utveckling; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar en grupp industriarbetares deltagande i olika läraktiviteter på arbetsplatsen i samband med en organisationsförändring. Företaget var i behov av mångkunnig personal och organiserade därmed läraktiviteter. LÄS MER

 2. 2. The Rough Ground : Narrative explorations of vocational Bildung and wisdom in practice

  Författare :Ruhi Tyson; Lazaro Moreno Herrera; Maud Baumgarten; Philipp Gonon; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vocational education; Bildung; Practical wisdom; Narrative; Practice; Didactics; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This compilation thesis, consisting of five articles, focuses on narrative explorations of vocational Bildung and wisdom in practice. It is an explicitly practical and empirical approach to what, for the most part, tends to be limited to philosophical discussions. LÄS MER