Sökning: "Resource mobilization"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade orden Resource mobilization.

 1. 1. Resource mobilization among informal entrepreneurs : A case of event planning industry of Pakistan

  Författare :Khizran Zehra; Mattias Nordqvist; Léo-Paul Dana; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : This dissertation studies resource mobilization among informal entrepreneurs. It combines the resource mobilization perspective with insights from social capital and human capital theory to understand the resource mobilization activities of informal entrepreneurs, focusing on the founding period and the early years of existence of informal ventures. LÄS MER

 2. 2. Ny situation - ny organisation. Gatutidningen Situation Sthlm 1995-2000

  Författare :Jan Magnusson; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; resource dependence; mimicry; homelessness; social change; resource mobilization; voluntary sector; NGO; adaptive forms; help-to-self-help; new organizations; neocorporatism; institutional isomorphism; emulation; street paper; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : New organizations emerge in times of social change. Their survival depends on their ability to mobilize resources in an environment defined by an old order, and thus they must adapt to it. LÄS MER

 3. 3. Beyond Conflict and Conciliation : The Implications of different forms of Corporate-Community Relations in the Peruvian Mining Industry

  Författare :Maria-Therese Gustafsson; Kristina Boreus; Anders Sjögren; Teivo Teivainen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Corporations; natural resource governance; mobilization; social movements; Peru; extractive industries; statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : In Peru, the rapid expansion of extractive activities has led to increased mobilization by peasant communities. In remote rural areas, the mediating efforts of the state between communities and corporations are often weak, and corporations have played an important role in dealing with communities’ demands and protests through different strategies. LÄS MER

 4. 4. "Så fixade vi Allhallen" : Resursmobilisering och organisationsförtätning i ett lokalsamhälle

  Författare :Jessica Hansen; Gunnar Olofsson; Roine Johansson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :resource mobilization; networks; interorganizational process; organizational field; Organizational densification; local community; Resursmobilisering; lokalsamhälle; civilsamhälle; föreningar; organisation; nätverk; mobilisering; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Hur går det till att mobilisera människor och resurser i ett svenskt lokalsamhälle? Avhandlingen analyserar hur en idé genom olika slags kontakter, nätverk och människors tillhörigheter i olika organisatioenr frigjorde och skapade tillräckligt med resurser för att bygga en allaktivtetshall. Den visar hur ett organisatoriskt nätverk som går på tvärs mot etablerade intressegrupperingar växer fram och bildar mobiliseringens bas. LÄS MER

 5. 5. Miljörörelsens mångfald

  Författare :Magnus Boström; Rolf Lidskog; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Environmental organisation; Environmental movement; Social movement; Ecological modernization; Environmental politics; Environmental knowledge; Framing processes; Resource mobilization; Political opportunity structure; Collective identity; Niche.; Sociology; sociologi; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : In the thesis, the conditions, possibilities, and limitations for Swedish environmental organisations to influence other actors — state agencies, political organisations, enterprises and the Swedish public — are analysed. The focus is on their practice in the nineties, implying a context in which different actors, to a greater extent, have accepted the significance of environmental issues, demand knowledge of and solutions to environmental problems, and with new conflicts continously arising. LÄS MER