Sökning: "ligand synthesis"

Visar resultat 1 - 5 av 179 avhandlingar innehållade orden ligand synthesis.

 1. 1. Coordination chemistry of late transition metals with PCP ligands. Synthesis, catalysis and mechanism

  Detta är en avhandling från Organisk kemi, Kemiska institutionen, Box 188, 221 00 Lund

  Författare :Daniel Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Organisk kemi; Organometallic chemistry; Metallorganisk kemi; Organic chemistry; Oorganisk kemi; Inorganic chemistry; Suzuki reaction; Stille reaction; catalysis; cyclometalation; C-H activation; PCP complex; POCOP ligand; PCP ligand; iridium; palladium; platinum;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Eftersom allt i och runt oss består av kemikalier är det av högsta vikt att vi förstår hur dessa reagerar med varandra. Katalytiska omvandlingar är kemiska reaktioner där en katalysator underhåller en reaktion utan att själv förbrukas. LÄS MER

 2. 2. Design and Synthesis of Galectin Inhibitors

  Detta är en avhandling från Microbiology, Immunology and Glycobiology, MIG, Lund University

  Författare :Pernilla Sörme; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Parallel Synthesis; Inhibitors; Biomedicinska vetenskaper allmänt ; General biomedical sciences; Carbohydrates; Galectins;

  Sammanfattning : Galectins, a lectin family, have shown binding affinities towards b-galactosides. Galectins have been proposed to be involved in a wide range of functions like for example, cell growth, adhesion, migration, chemo taxis and apoptosis. They have also been associated with various cancer types. LÄS MER

 3. 3. Bispidine derivatives as molecular tools for studies of (-Allyl)palladium complexes : Ligand synthesis and analythical cpplications

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Andreas Axén; Uppsala universitet.; [1998]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Chemistry; Kemi; NATURAL SCIENCES Chemistry; NATURVETENSKAP Kemi; organisk kemi; Organic Chemistry;

  Sammanfattning : Determination of structural and stereochemical features of reaction intermediates in transition metal catalysed reactions is of central interest. Bispidine derivatives as ligands in (π-allyl)palladium complexes in combination with 1H NMR spectroscopy are shown to be useful tools for revealing structural characteristics of these reaction intermediates. LÄS MER

 4. 4. The Synthesis of Molecular Switches Based Upon Ru(II) Polypyridyl Architecture for Electronic Applications

  Detta är en avhandling från Institutionen för biologi och kemiteknik

  Författare :Robert Steen; Mälardalens högskola.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Molecular Electronics; ruthenium; pyridyl complexes; ligand design; ligand synthesis; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi; Biotechnology Chemical Engineering; bioteknik kemiteknik;

  Sammanfattning : According to the famous axiom known as Moore’s Law the number of transistors that can be etched on a given piece of silicon, and therefore the computing power, will double every 18 to 24 months. For the last 40 years Moore’s prediction has held true as computers have grown more and more powerful. LÄS MER

 5. 5. Molecular basis for galectin-ligand interactions : Design, synthesis and analysis of ligands

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Chemistry, Centre for Analysis and Synthesis

  Författare :Kristoffer Peterson; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-02]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Galectin; Structure-based design; Thiodigalactoside; Huisgen 1; 3-dipolar cycloaddition; Protein-ligand binding interactions;

  Sammanfattning : I vår kropp finns en myriad av proteiner och celler med viktiga funktioner och de flesta av dem är täckta av kolhydrater. Galektiner är en familj proteiner som har en ficka där olika kolhydrater kan binda in. Genom att kolhydrater på celler eller andra proteiner binder in till denna ficka kan galektiner påverka cellulära funktioner. LÄS MER