Sökning: "hållbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 126 avhandlingar innehållade ordet hållbarhet.

 1. 1. Hållbarhet till middag en etnologisk studie om hur miljövänligt ätande praktiseras i vardagslivet

  Detta är en avhandling från Höör : Symposion Brutus Östlings bokförlag

  Författare :Matilda Marshall; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; etnologi; Sustainability; food; consumption; sustainable consumption; practices; social practice theory; practice bundles; organic food; local food; culture; everyday life; ethnography; ethnology; green distinction; green capital; hållbarhet; mat; konsumtion; hållbar konsumtion; praktiker; praktikteori; praktikknippen; ekologisk mat; lokalproducerad mat; kultur; vardagsliv; etnografi; etnologi; grön distinktion; grönt kapital; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Sustainability has become a conspicuous term in the public and political debate, as well as in the landscapes of consumption. This study focuses on how people understand and practice sustainability through food in their everyday life. LÄS MER

 2. 2. Styckares arbete knivskarpt om hållbarhet

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Kjerstin Vogel; KTH.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Ergonomics; meat cutting; knife; knife sharpening; polishing; interactive; industry intervention; sustainability; profitability; change; yield; stress; RAS; Ergonomi; styckning; kniv; knivskärpa; polering; interaktiv; branschintervention; hållbarhet; lönsamhet; förändring; utbyte; stress; RAS;

  Sammanfattning : Styckares arbete är fysiskt ansträngande och kännetecknas av att vara utpräglat manuellt där den handhållna kniven är det viktigaste verktyget. Arbetet innebär enligt arbetsskadestatistiken hög risk för arbetsrelaterade skador och sjukdomar. LÄS MER

 3. 3. En hållbar trafiklösning för nya Slussen? Uppfattningar om hållbarhet och hållbar stadsutveckling i Slussenprojektet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet

  Författare :Jesper Bjarnestam; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sustainability; sustainable urban development; sustainable development; sustainable city; sustainable cities; sustainable transport; new mobilities; planning; traffic planning; urban planning; policy; hållbarhet; hållbar stadsutveckling; hållbar trafikplanering; hållbara transporter; hållbar utveckling; samhällsplanering; stadsplanering; trafikplanering; fysisk planering; Slussen; Stockholm; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; Geography; Geografi; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : This thesis examines perceptions of sustainability and sustainable urban development among actors involved in the project of rebuilding Slussen in central Stockholm. Views on the suggested new traffic solution and what would make a sustainable solution, the concepts of sustainability and sustainable urban development and how these concepts are interpreted and applied as policy, are especially investigated. LÄS MER

 4. 4. A Silent Revolution The Swedish Transition towards Heat Pumps, 1970-2015

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Petter Johansson; KTH.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; heat pumps; socio-technical transition; sustainability transition; industrial dynamics; value networks; coopetition; complementarities; strategic management; värmepumpar; socio-tekniska övergångar; hållbarhet; industriell dynamik; värdenätverk; coopetition; komplementariteter; företagsstrategi; Industrial Economics and Management; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : Currently, more than half of all Swedish single-family houses have an installed heat pump and more heat is supplied by heat pumps in Sweden than in any other nation. Despite the enormous impact of heat pumps on the Swedish energy system, the transition towards their use has gone relatively unnoticed. LÄS MER

 5. 5. Caring for Corporate Sustainability

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Maria Eidenskog; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Actor network theory; care practice; corporate sustainability; CSR; environmental labels; ISO 26000; matters of care; thinking with care; SME; Att tänka med omsorg; aktör-nätverksteori; CSR; företagens samhällsansvar; hållbarhet; ISO 26000; miljömärkning; omsorgspraktiker; små och medelstora företag;

  Sammanfattning : Corporate sustainability comes in a variety of shapes and the boundaries defining what can be called sustainability are disputed. This thesis explores the making of sustainability at a medium-sized company in Sweden, in this study called HygieneTech, that actively works with sustainability. LÄS MER