Sökning: "Miljöteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 484 avhandlingar innehållade ordet Miljöteknik.

 1. 1. Boosting behavioral change in residential electricity consumption : demand response programs and feedback

  Författare :Cajsa Bartusch; Lars Wester; Monica Odlare; Thomas Porathe; Mikael Larsson; Kajsa Ellegård; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energy- and Environmental Engineering; energi- och miljöteknik;

  Sammanfattning : As part of realizing national and European climate ambitions, it is imperative to bring about increased energy efficiency and consumption flexibility in the residential sector of the Swedish power market. In addition to governmental policy instruments to this end, market-based measures play an important role in making behavioral change in domestic electricity use happen. LÄS MER

 2. 2. Concentrate or dilute contaminants? : Strategies for Swedish wood waste

  Författare :Joakim Krook; Anders Mårtensson; Stefan Anderberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Management strategies; environmental aspects; heavy metals; separation; regulation; market interactions; actors; avfall; miljö; sortering; föroreningar; tungmetaller; impregnerat trä; styrmedel; kundkrav; lagstiftning; Environmental engineering; Miljöteknik;

  Sammanfattning : This thesis aims to assess the environmental consequences of management strategies for wood waste in Sweden. There is a special focus on separation strategies and in what way such measures influence environmental aspects such as the presence of heavy metals in the waste. LÄS MER

 3. 3. Industrial Symbiosis for the development of Biofuel Production

  Författare :Michael Martin; Mats Eklund; Thomas Budde-Christensen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; biofuel; industrial symbiosis; biogas; ethanol; biodiesel; Environmental engineering; Miljöteknik;

  Sammanfattning : In recent years the popularity of biofuels has been transformed from a sustainable option fortransportation to a questionable and criticized method. Many reports have therefore beenproduced to view biofuel production from a life cycle perspective; though results may bemisleading. LÄS MER

 4. 4. Plan and Reality : Municipal Energy Plans and Development of Local Energy Systems

  Författare :Jenny Stenlund Nilsson Ivner; Anders Mårtensson; Bengt Johansson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; municipal energy planning; energy management; energy systems; systems; renewable energy; energy conservation; municipality; local authority; Environmental engineering; Miljöteknik;

  Sammanfattning : Enligt lagen om kommunal energiplanering ska varje svensk kommun ha en energiplan för tillförsel för tillförsel och användning av energi. Huruvida energiplanering är ett bra sätt att styra det kommunala energisystemet är dock omdebatterat. LÄS MER

 5. 5. Life-Cycle Considerations for Environmental Management of the Swedish Railway Infrastructure

  Författare :Niclas Svensson; Mats Eklund; Tomas Kåberger; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Enviornmental management; railways; life cycle perspective; environmental pressures; material use; Miljöledning; järnvägar; livscykelperspektiv; miljöpåverkan; materialhantering; Environmental engineering; Miljöteknik;

  Sammanfattning : Syftet med den här avhandlingen är att förbättra möjligheter till miljöledning av järnvägens infrastruktur genom att utveckla en metod för att rikta in ansträngningar på att minska miljöpåverkan från infrastrukturens produkter. Metodens används i ett byggprojekt och dess robusthet blir testad. LÄS MER