Sökning: "subject position"

Visar resultat 1 - 5 av 302 avhandlingar innehållade orden subject position.

 1. 1. Från patient till kund : intåget av marknadstänkande i sjukvården och förskjutningen av patientens position

  Detta är en avhandling från Lund Business Press

  Författare :Lars Nordgren; Lund University.; Lunds universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; subject position; patient rights; patient position; marketization; freedom of choice; displacement; discursive formation; discourse; Customer position; conditions of possibility; transformation; Social economics; Social ekonomi;

  Sammanfattning : Marketization of society has gradually transformed health care at the end of the 20th century. The conditions of possibility for this transformation have been the social impact of the market discourse and the discourse on patient rights. These discourses brought about a displacement of the discursive order in health care. LÄS MER

 2. 2. Myter om gymnasieeleven En diskursteoretisk studie av dominerande subjektspositioner i politiska texter 1990-2009

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Maria Terning; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogik; Education; student subject; discourse; upper secondary education; post structuralism; deconstruktion; subject position; categorization; political subjectivity; myth; social fantasy; Sweden; elev; diskurs; gymnasieskolan; poststrukturalism; dekonstruktion; subjektposition; kategorisering; politisk subjektivitet; myt; social fantasi; Sverige;

  Sammanfattning : For whom the educational system should be available, what it should contain and what it should lead to, are all questions but with different answers. In this dissertation, these answers are understood as products of relations including a power dimension. LÄS MER

 3. 3. Andlighetens ordning En diskursiv läsning av tidskriften Pilgrim

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ulrika Svalfors; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Pilgrim; spiritual guidance; Foucault; discourse; strategy; subject position; subject construction; intersectionality; gender; sexuality; ethnicity; class; discipline; normalization; heteronormativity; orientalism; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Systematic theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Systematisk teologi;

  Sammanfattning : This thesis takes as its point of departure the question "is there a connection between ordinary Swedish Christianity and the extreme forms of various examples?". As a way of concidering possible connections, a "normal" spiritual context in the Swedish setting is studied: the Christian magazine "Pilgrim. A magazine for spiritual guidance". LÄS MER

 4. 4. Om miljöproblemen hänger på mig Individer förhandlar sitt ansvar för miljön

  Detta är en avhandling från Göteborg & Stockholm : Makadam Förlag

  Författare :Emmy Dahl; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Individualized environmental responsibility; environmental discourse; environmental politics; feminist poststructuralism; focus groups; positioning; negotiating; gender; dass; gender discourse; subject position; troubled untroubled subject positions; Individualiserat miljöansvar; miljödiskurs; miljöpolitik; feministisk poststrukturalism; fokusgrupper; positionering; förhandling; genus; klass; genusdiskurser; subjektspositioner; problematiska oproblematiska subjektspositioner;

  Sammanfattning : När den svenska klimatdebatten intensifierades under 2000-talets första decennium tilldelades allmänheten en särskild roll. I den mediala och politiska debatten verkade lösningen på miljöproblemen intimt förknippad med individers livsstilar. LÄS MER

 5. 5. The Most Delicate Subject : A History of Sex Education Films in Sweden

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Elisabet Björklund; Lund University.; Lunds universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Film Studies; Filmvetenskap; sex education film; sexuality and Swedish cinema; censorship; genre; exploitation; pornography; gender; Swedish welfare state; Swedish sin ; Language of Love-films; school film; Sex education film; “Swedish sin”; Language of Love films;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to present a history of sex education films in Sweden, from their beginnings until the late 1970s, relating the films to the changing historical context of the Swedish welfare society. Within this framework, the dissertation explores two main sets of questions. LÄS MER