Sökning: "subject position"

Visar resultat 1 - 5 av 348 avhandlingar innehållade orden subject position.

 1. 1. Från patient till kund : intåget av marknadstänkande i sjukvården och förskjutningen av patientens position

  Detta är en avhandling från Lund Business Press

  Författare :Lars Nordgren; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; subject position; patient rights; patient position; marketization; freedom of choice; displacement; discursive formation; discourse; Customer position; conditions of possibility; transformation; Social economics; Social ekonomi;

  Sammanfattning : Marketization of society has gradually transformed health care at the end of the 20th century. The conditions of possibility for this transformation have been the social impact of the market discourse and the discourse on patient rights. These discourses brought about a displacement of the discursive order in health care. LÄS MER

 2. 2. Myter om gymnasieeleven En diskursteoretisk studie av dominerande subjektspositioner i politiska texter 1990-2009

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Maria Terning; Ulf Olsson; Katarina Sipos; Sverker Lindblad; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; student subject; discourse; upper secondary education; post structuralism; deconstruktion; subject position; categorization; political subjectivity; myth; social fantasy; Sweden; elev; diskurs; gymnasieskolan; poststrukturalism; dekonstruktion; subjektposition; kategorisering; politisk subjektivitet; myt; social fantasi; Sverige;

  Sammanfattning : For whom the educational system should be available, what it should contain and what it should lead to, are all questions but with different answers. In this dissertation, these answers are understood as products of relations including a power dimension. LÄS MER

 3. 3. Myter om gymnasieeleven En diskursteoretisk studie av dominerande subjektspositioner i politiska texter 1990-2009

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Maria Terning; Ulf Olsson; Katarina Sipos; Sverker Lindblad; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; student subject; discourse; upper secondary education; post structuralism; deconstruktion; subject position; categorization; political subjectivity; myth; social fantasy; Sweden; elev; diskurs; gymnasieskolan; poststrukturalism; dekonstruktion; subjektposition; kategorisering; politisk subjektivitet; myt; social fantasi; Sverige; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : For whom the educational system should be available, what it should contain and what it should lead to, are all questions but with different answers. In this dissertation, these answers are understood as products of relations including a power dimension. LÄS MER

 4. 4. Andlighetens ordning En diskursiv läsning av tidskriften Pilgrim

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ulrika Svalfors; Mattias Martinson; Karin Sporre; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Pilgrim; spiritual guidance; Foucault; discourse; strategy; subject position; subject construction; intersectionality; gender; sexuality; ethnicity; class; discipline; normalization; heteronormativity; orientalism; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Systematic theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Systematisk teologi;

  Sammanfattning : This thesis takes as its point of departure the question "is there a connection between ordinary Swedish Christianity and the extreme forms of various examples?". As a way of concidering possible connections, a "normal" spiritual context in the Swedish setting is studied: the Christian magazine "Pilgrim. A magazine for spiritual guidance". LÄS MER

 5. 5. Om miljöproblemen hänger på mig Individer förhandlar sitt ansvar för miljön

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Emmy Dahl; Jane Summerton; Helen Peterson; Jonas Anshelm; Rolf Lidskog; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Individualized environmental responsibility; environmental discourse; environmental politics; feminist poststructuralism; focus groups; positioning; negotiating; gender; dass; gender discourse; subject position; troubled untroubled subject positions; Individualiserat miljöansvar; miljödiskurs; miljöpolitik; feministisk poststrukturalism; fokusgrupper; positionering; förhandling; genus; klass; genusdiskurser; subjektspositioner; problematiska oproblematiska subjektspositioner;

  Sammanfattning : När den svenska klimatdebatten intensifierades under 2000-talets första decennium tilldelades allmänheten en särskild roll. I den mediala och politiska debatten verkade lösningen på miljöproblemen intimt förknippad med individers livsstilar. LÄS MER