Sökning: "Production of change"

Visar resultat 1 - 5 av 1260 avhandlingar innehållade orden Production of change.

 1. 1. Förändringsdynamik : utveckling, lärande och drivkrafter för förändring

  Författare :Barbro Nilsson; Per-Erik Ellström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Changes; development initiatives; conditions for learning at work; driving forces for change; Förändringsarbete; småföretag; Sverige; organisationsförändringar; lärande organisation; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This dissertation is concerned with change and development processes in small manufacturing firms. An important premise in this dissertation is that the workplace can be considered as a significant learning environment, and the issue to be focused here is the changes that occur within this learning enviromnent. LÄS MER

 2. 2. Förändringens vindar : En studie om aktörsgrupper och konsten att välja och införa ett affärssystem

  Författare :Gunilla Myreteg; Jan Lindvall; Lars Engwall; Inga-Lill Johansson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Business studies; Företagsekonomi; Ekonomistyrning; Redovisning; Affärssystem; Förändringsprocesser; Business Studies; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Management accounting is performed with the support of enterprise resource planning (ERP) systems. Because of their integrated design and use of joint databases, such systems are often said to present companies with various opportunities for improving operations. LÄS MER

 3. 3. Translating Lean Production : From Managerial Discourse to Organizational Practice

  Författare :Jostein Pettersen; Jörgen Eklund; Mattias Elg; Andreas Hellström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; Lean Production; Translation; Implementation; Organizational change; Lean Production; översättning; implementering; organisationsförändring; Business studies; Företagsekonomi; Industrial organisation; administration and economics; Industriell organisation; administration och ekonomi;

  Sammanfattning : The majority of organizational change efforts end in failure. These failures can often be ascribed to lack of understanding of the translation processes that accompany the implementation of management concepts. LÄS MER

 4. 4. Symbolisk organisering : En studie av organisatorisk förändring och meningsproduktion i fyra industriföretag

  Författare :Bengt-Åke Gustafsson; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology of labour; change; Organizational design; symbolism; rhetoric; management of meaning; organizational culture; information; flow-oriented work-organizations.; processes; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi;

  Sammanfattning : The focus of this dissertation is on organizational change in four industrial corporations. A special emphasisis placed upon the symbolic and rhetorical aspects when changing organizations. Main concepts in the study are symbolic management and management of meaning. Two main areas are discussed in the dissertation. LÄS MER

 5. 5. Vardagens könsinnebörder under förhandling : om arbete, familj och produktion av kvinnlighet

  Författare :Eva Magnusson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gender; work-family conflict; women s everyday lives; organizational change; discourse analysis; modes of understanding; social constructionism; life history; feminist psychology;

  Sammanfattning : The subject of this study was Swedish women's experiences of their everyday lives as lived between the demands of work and family. Twenty female civil servants were interviewed six times each over a three and a half year period when their work places underwent organizational changes. LÄS MER