Sökning: "text"

Visar resultat 1 - 5 av 1611 avhandlingar innehållade ordet text.

 1. 1. Människa - text - teknik : Tekniska handböcker som kommunikationsmedel

  Författare :Karin Mårdsjö Blume; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Technical Manuals; Instruction; Technology Description; Motivation for Using Technology; Technical Writers; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Technical manuals are often analyzed as purely instructional artifacts. In this thesis, however, they are analyzed as texts with multiple aims; instructional, descriptive and motivationaL They are also analyzed as texts written within a specific communicational context and regarded as an important part of the technology introduction as a whole. LÄS MER

 2. 2. Genericitet i text

  Författare :Yvonne Carlsson; Staffan Hellberg; Kari Fraurud; Östen Dahl; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Genericity; noun phrases; reference; anaphora; Accessibility Theory; Blending Theory; conceptual integration; compression; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : This dissertation examines genericity from a textual perspective. The material consists of popular science texts about species of animals. The investigation concerns both the distribution of different forms of generic noun phrases and the boundary between generic and non-generic noun phrases. LÄS MER

 3. 3. Innehåll i text : en genomgång av faktorer av betydelse för texters innehåll, uppbyggnad och sammanhang

  Författare :Gunnel Källgren; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Språkvetenskap; Textlingvistik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Trädgårdsboken som text 1643–2005

  Författare :Andreas Nord; Anna-Malin Karlsson; Staffan Hellberg; Jan Svensson; Stockholms universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; multimodal discourse analysis; social semiotics; text history; appraisal theory; instructive prose; text linguistics; Swedish; garden books; Scandinavian languages; Nordiska språk; Scandinavian Languages; nordiska språk; procedural prose; Swedish language; Svenska språket; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to shed light on the handbook as a multimodal resource from a reader perspective, with the material consisting of 32 Swedish handbooks on gardening from 1643 to 2005. The study draws theoretically on social semiotics and multimodal discourse analysis, as well as dialogism. LÄS MER

 5. 5. Textsamtal som lässtöttande aktivitet : Fallstudier om textsamtals möjligheter och begränsningar i gymnasieskolans historieundervisning

  Författare :Yvonne Hallesson; Kristina Danielsson; Åsa af Geijerstam; Per Holmberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; reading; literacy education; scaffolding; text-talk; text discussion; interaction; classroom discourse; text reception; History texts; cohesion; text movability; systemic linguistics; reception study; läsning; stöttning; textsamtal; historietexter; språkdidaktik; Language Education;

  Sammanfattning : This thesis investigates how various text-talks, i.e. text-focused classroom discussions, may scaffold students’ reading of specialised texts in upper secondary school. The study consists of qualitative case studies based on classroom observations of two teachers’ History instruction, focusing on parts defined as text-talks. LÄS MER