Sökning: "Policy learning"

Visar resultat 1 - 5 av 337 avhandlingar innehållade orden Policy learning.

 1. 1. Mot en ny vuxenutbildningspolitik? : Regional utveckling som policy och praktik

  Författare :Erik Jakobsson; Per-Erik Ellström; Lennart Svensson; Kjell Rubensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; adult learning; adult education; planning; learning; institution; structure; agent; network; collaboration; case study; interactive research; policy; practice; reform; implementation; vuxnas lärande; vuxenutbildning; nätverk; samverkan; fallstudie; interaktiv forskning; policy; praktik; reform; implementering; planering; lärande; institution; struktur; agent; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Avhandlingen beskriver och analyserar ett regionalt utvecklingsinitiativ i nätverksform, genom vilket de kommunala lärcentrumen i Örebro län samverkar för att utveckla en gemensam infrastruktur för vuxnas lärande. Detta innebär, exempelvis, att utveckla former för samverkan mellan olika regionala aktörer inom området, öka samordningen och samverkan inom den kommunala vuxenutbildningen och utveckla metoder för lärande med fokus på arbetet och arbetsplatsen. LÄS MER

 2. 2. Learning as a patient : What and how individuals want to learn when preparing for surgery, and the potential use of serious games in their education

  Författare :Brynja Ingadóttir; Tiny Jaarsma; Ingela Thylén; Bjöörn Fossum; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Education; knowledge expectations; learning; serious game; surgical patients; Kennslutölvuleikur; nám; sjúklingafræðsla; skurðsjúklingar; væntingar til fræðslu;

  Sammanfattning : Introduction: Surgical patients need knowledge to participate in their own care and to engage in self-care behaviour in the perioperative period which is important for their recovery. Patient education facilitates such knowledge acquisition and several methods can be used to facilitate it, for example, face-to-face education and brochures or using information technology such as website or computer games. LÄS MER

 3. 3. Learning Dynamics of Workplace Development Programmes : Studies in Swedish national programmes

  Författare :Agneta Halvarsson Lundkvist; Maria Gustavsson; Henrik Kock; Jon Ohlsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Workplace development programme; workplace learning; social learning system; Arbetsplatslärande; nationella program; sociala lärandesystem;

  Sammanfattning : The thesis focuses on workplace development programmes (WPDPs) that operationalize national policies on workplace development. WPDPs are time-limited and they provide support to organizations that aim to improve their operational performance or employees’ work conditions. LÄS MER

 4. 4. Environmental policy integration in bioenergy : policy learning across sectors and levels?

  Författare :Charlotta Söderberg; Katarina Eckerberg; Andrea Lenschow; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; environmental policy integration; sustainability; multi-level EPI; multisector EPI; learning; frames; bioenergy; energy; agriculture; EU; Sweden; Political science; Statsvetenskap; statskunskap; political science;

  Sammanfattning : A central principle within UN and EU policy is environmental policyintegration (EPI), aiming at integrating environmental aspirations, targetsand requirements into sector policy in order to promote sustainabledevelopment. The focus of this study is EPI in bioenergy policy. LÄS MER

 5. 5. Learning and teaching sustainable development in global-local contexts

  Författare :Birgitta Nordén; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Contextual Analysis; Critical Knowledge Capabilities; Deep approaches to learning; Deep approaches to teaching; Education for Sustainable Development; ESD; Environmental and Sustainabilty Education Research; ESER; Global classrooms; Global learning; Global eduction; Global - local contexts; Global Learning for Sustainable Development; GLSD; Global teaching and learning; Phenomenography; Sustainable Development; SD; sustainability; Teaching Approaches; Transdisciplinary Teaching; Transitions; Transnational education; Online learning; Transnational learning; Contextual Analysis; Deep Approaches to Learning; Deep Approaches to Teaching; Education for Sustainable Development ESD ; Environmental and Sustainabilty Education Research ESER ; Global Classrooms; Global Learning; Global Learning for Sustainable Development GLSD ; Global-Local Contexts;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to develop knowledge of teachingand learning sustainable development in global–local contexts. Theresearch field is global learning for sustainable development (GLSD). LÄS MER