Sökning: "eastern europe"

Visar resultat 1 - 5 av 129 avhandlingar innehållade orden eastern europe.

 1. 1. Alcohol-Related Problems in Eastern Europe A Comparative Perspective

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Sociology, Stockholm University

  Författare :Jonas Landberg; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Eastern Europe; alcohol consumption; alcohol-related harm; time-series analysis; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : This thesis investigates the association between alcohol consumption and alcohol-related harm in Eastern Europe. The main aim was to estimate to what extent changes in per capita alcohol consumption have an impact on different forms of alcohol-related mortality, and to put the results in an international comparative perspective. LÄS MER

 2. 2. Bringing Europe Down to Earth

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Anders Hellström; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; European Union Commission; European integration; European identity; identity politics; discourse theory; nationalism; cosmopolitanism; unity-in-diversity; globalisation; an area of freedom; security and justice; migration; immigration; populism; the Euro.; eastern enlargement; Europe; EU; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Varför skulle det vara mer europeiskt att rösta ja till Euron än vad det är att rösta nej? Varför går det inte att vara både populist och ?god europé? på samma gång? Vad skiljer en illegal invandrare från en vanlig turist? På vilka sätt avviker Europa från andra föreställda gemenskaper som exempelvis nationen? Avhandlingen ?bringing europe down to earth? (ung. ta ner europa på jorden) behandlar den här typen av frågeställningar i syfte att utreda relationen mellan framväxten av en europeisk identitet och den politiska integrationen av EU: s stater och folk. LÄS MER

 3. 3. The Dynamics of Innovation in Eastern Europe -Lessons from Estonia

  Detta är en avhandling från Edward Elgar Publishing

  Författare :Per Högselius; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Economics; förvaltningskunskap; Statsvetenskap; Political and administrative sciences; Ekonomisk och social historia; Social and economic history; Vetenskapshistoria; History of science; case studies; inherited competencies; proximity; Estonia; telecommunications; systems of innovation; Eastern Europe; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Management of enterprises; Företagsledning; management;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish The overall interest pursued in this thesis is how the former socialist economies of Central and Eastern Europe can build strong and dynamic systems of innovation. The purpose of the thesis is to investigate the dynamics and evolution of the telecommunications system of innovation in Estonia from the late Soviet period to Estonia's EU accession, and to provide an in-depth explanation of how innovation has been enabled to occur in the system. LÄS MER

 4. 4. Medborgarskap och diskriminering : Östjudar och andra invandrare i Sverige 1860-1920

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Carl Henrik Carlsson; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; aliens; anti-Semitism; bureaucratic distance; business cycles; cabinet acts; citizenship; closure; discourse; discrimination; Eastern Jews; Eastern Jew phobia; Eastern Europe; foreigners; freedom to trade; Jews; migration; naturalisation; peddling; Poland; Russia; Russophobia; social contract; Sweden; 1860–1920; xenophobia; Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; historia; History;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study whether discrimination arose in connection with applications for naturalisation in Sweden between 1860 and 1920.The number of naturalisation applications during the period studied was 11,242, of which 1,774 (16%) were from Eastern Jews, here defined as Jewish subjects of the Russian Tsar, and from the states that emerged after the fall of the Russian Empire. LÄS MER

 5. 5. The spread of HIV in Europe: Hidden epidemics and other barriers to universal access to prevention, treatment and care

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Jeffrey Lazarus; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; central Europe Europe; eastern; AIDS Antiretroviral therapy Delivery of health care Harm reduction Health policy Hepatitis B – prevention and control Hepatitis C – prevention and control HIV infections – prevention and control Midwifery Migrants and non-nationals Tuberculosis – prevention and control Asia;

  Sammanfattning : Introduction An estimated 2.4 [1.8–3.2] million people in the WHO European Region now live with HIV, and none of the Region’s 53 countries have been spared. LÄS MER