Sökning: "Företagsledning"

Visar resultat 1 - 5 av 56 avhandlingar innehållade ordet Företagsledning.

 1. 1. Paragrafer och Profit. Om kunskapsarbetets oklarhet

  Detta är en avhandling från Lund Business Press

  Författare :Johan Alvehus; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organisationsteori; Organizational science; Samhällsvetenskaper; Social sciences; Tax consultancy; Professional service firms; Knowledge intensive firms; Division of labour; Knowledge work; Ambiguity; Management of enterprises; Företagsledning; management;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kunskapsarbete framställs ofta som något som präglas av dolskhet eller oklarhet: produkten som säljs är oklar, resultatet är oklart och även själva arbetsprocesserna framställs ofta som oklara. Detta påverkar i sin tur den styrning som man kan förvänta sig i kunskapsintensiv verksamhet: en styrning som ofta handlar om personalen mer än om arbetet. LÄS MER

 2. 2. Coordinated Multi-Stage Inventory Systems with Stochastic Demand

  Detta är en avhandling från Jonas Andersson, Division of Production Management, Lund University

  Författare :Jonas Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Management of enterprises; Produktionsteknik; Production technology; Nash Equilibria; Multi-Echelon; Coordination; Stochastic; Supply Chain; Inventory Control; Företagsledning; management;

  Sammanfattning : This thesis is based on six scientific papers providing different methods for coordinated inventory control in supply chains. The main focus is on supply chains in connection with distribution of products to customers. Two different problem areas are considered. LÄS MER

 3. 3. Customer-Perceived Service-Quality and Technology-Based Self-Service

  Detta är en avhandling från Lund Business Press

  Författare :Johan Anselmsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nationalekonomi; economic policy; economic systems; economic theory; econometrics; Economics; service technology; customer characteristics; self-service technology; service marketing; Service quality; technology-based self-service; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Management of enterprises; Företagsledning; management;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I litteraturen kring marknadsföring av tjänster har det i flera sammanhang diskuterats hur tjänster baserade på kombinationer av kundmedverkan och teknologi kan erbjudas till kunden. Exempel som behandlats är bankers uttagsautomater, självbetjäning på bensinstationer och automatiska banktjänster över telefon. LÄS MER

 4. 4. Accident risk and safety protection in automated production

  Detta är en avhandling från National Institute for Working Life

  Författare :Tomas Backström; [1996]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Environmental technology; computer control; Safety; mechanization; safeguard; safety device; model; manufacturing; industry; technical fault; machine failure; prevention; Teknik; Technological sciences; pollution control; Miljöteknik; kontroll av utsläpp; Management of enterprises; Företagsledning; management;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar automationsolycksfall inom tillverkningsindustrin. Automationsolycksfall definieras som ett olycksfall där en person skadas av en energi som kontrollerades, eller borde ha kontrollerats, av en automatiserad utrustning. Avhandlingen grundar sig på av fem vetenskapliga artiklar. LÄS MER

 5. 5. Collaboratively Learning Marketing: How Organizations Jointly Develop and Appropriate Marketing Knowledge

  Detta är en avhandling från Lund Business Press

  Författare :Claus Baderschneider; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nationalekonomi; economic policy; economic systems; economic theory; econometrics; Economics; Strategic alliances; Learning content; Marketing; Knowledge; Collaborative learning; Strategic collaboration; Organizational learning; Inter-organizational learning; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Management of enterprises; Företagsledning; management;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Företagen har mer och mer problem att generera och utveckla kunskaper i samarbete med andra, enskilda företag. Forskare inom det teoretiska område kooperativ inlärning har börjat att undersöka hur partnerorganisationer lär sig att samarbeta med varandra. LÄS MER