Sökning: "case studies"

Visar resultat 1 - 5 av 5820 avhandlingar innehållade orden case studies.

 1. 1. Livelihood Implications of Large-Scale Land Concessions in Mozambique : A case of family farmers’ endurance

  Författare :Juliana Porsani; Kari Lehtilä; Rickard Lalander; Lowe Börjeson; Randi Kaarhus; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Large-scale land acquisitions; land concessions; land grabs; livelihoods; family farmers; peasants; gender; community consultations; popular deliberation; cultural ecosystem services; Mozambique; Lower Limpopo Valley; Environmental Studies; Miljövetenskapliga studier;

  Sammanfattning : This thesis examines the process and the implications of large-scale land acquisitions (LSLAs) for local livelihoods, especially the livelihoods of those who make a living from farming. These individuals were historically known as peasants and are now more commonly referred to as smallholders, small-scale farmers or family farmers. LÄS MER

 2. 2. Dativ i modern färöiska : En fallstudie i grammatisk förändring

  Författare :Solveig Malmsten; Ulla Börestam; David Håkansson; Höskuldur Þráinsson; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Faroese; Scandinavian languages; grammar; syntax; dative; case; morphological case; linguistic change; lexikal case; idiosyncratic case; usage-based model; färöiska; nordiska språk; grammatik; syntax; dativ; kasus; morfologiskt kasus; språkförändring; lexikalt kasus; idiosynkratiskt kasus; usage-based model; Intercultural Studies; Interkulturella studier; lexical case; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : Faroese is known to lie grammatically between Icelandic and the Mainland Scandinavian languages and dialects. One example of this is that, on the one hand, Faroese is like Icelandic in having a basically intact morphological four case system. LÄS MER

 3. 3. Free to Move Along : On the Urbanisation of Cross-border Mobility Controls - A Case of Roma 'EU migrants' in Malmö, Sweden

  Författare :Maria Persdotter; Listerborn Carina; Kirsten Simonsen; Ryan Powell; Per-Markku Ristilammi; Tatiana Fogelman; Malmö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; migration; borders; urban governance; vulnerable EU citizens; eu migrants; squatting; racialisation; homelessness; eu citizenship;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen – som jag valt att ge den svenska titeln Fri att röra sig, förvisad att röra sig: Rörlighetskontrollens urbanisering – Fallet med romska EU-medborgare i Malmö – behandlar den lokala politik som utvecklades i Malmö under åren 2014–2016 i förhållande till närvaron av så kallade utsatta EU-medborgare, och utvecklar ett teoretiskt resonemang om hur exkluderande gränser tar plats och blir till i städer. ”Utsatta EU-medborgare” är ett begrepp som används av svenska myndigheter för att beteckna medborgare från andra EU länder som vistas i Sverige utan en fast uppehållsrätt och som befinner sig i situationer präglade av extrem fattigdom och marginalisering. LÄS MER

 4. 4. Oscar Night in Hollywood : Fashioning the Red-Carpet from the Roosevelt Hotel to International Media

  Författare :Elizabeth Castaldo Lundén; Jan Olsson; Mary R. Desjardins; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; Red-Carpet; Academy Awards; Oscars; Fashion; Oscarcast; Epiphenomena; Red-Carpet Treatment; Celebrity Culture; Hollywood Royalty; Stars; Glamour; Media History; Hollywood Designers; Edith Head; Fashion Expert; Fashion Consultant; Best- and Worst- Dressed List; Public Relations; Endorsement; Americana; Television; pseudo-event; media event; vortextuality; modevetenskap; Fashion Studies;

  Sammanfattning : This study investigates the red-carpet phenomenon from a historical perspective, seeking to understand how the Academy Awards’ red-carpet became the most prominent fashion show in media culture. The connections between Hollywood and the fashion industry predate the inception of the ceremony, and so does the role of Hollywood actresses as trendsetters. LÄS MER

 5. 5. Business relationships in road operation procurement : five case studies

  Författare :Anna Nylén; KTH; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER