Sökning: "anti-Semitism"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade ordet anti-Semitism.

 1. 1. Den romantiska kyrkan : Föreställningar om den ideala kyrkan på jorden inom Nya skolan till och med år 1817

  Detta är en avhandling från Skellefteå : Artos & Norma bokförlag

  Författare :Mikael Mogren; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Church studies; sacramentality; ecclesiology; gender; Per Daniel Amadeus Atterbom; Erik Gustaf Geijer; Lorenzo Hammarsköld; anti-Semitism; romanticism; Swedish church history; neogotic architecture; Kyrkovetenskap; Samuel Hedborn; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Church studies; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Kyrkovetenskap;

  Sammanfattning : The Uppsala Romanticists, or The New School, was consisted of a group of male academics and some women outside the academy. They published their work in several (mostly monthly) magazines. The leading voice of The New School was Per Daniel Amadeus Atterbom (1790-1855). LÄS MER

 2. 2. En jude är en jude är en jude- : representationer av "juden" i svensk skämtpress omkring 1900-1930

  Detta är en avhandling från Nordic Academic Press

  Författare :Lars M Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Jewishness ; Swedishness ; modernisation; nationalism; construction; anti-Semitism; The Jew ; Modern historia ca. 1800-1914 ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I avhandlingen argumenterar författaren för att antisemitismen var självklar i Sverige årtiondena kring sekelskiftet 1900. Antisemitismen kom till uttryck bland annat i skämtpressen. Den sistnämnda utgjorde ett viktigt inslag i såväl den framväxande masskulturen som i den politiska kulturen. LÄS MER

 3. 3. "Judarnas Wagner" : Moses Pergament och den kulturella identifikationens dilemma omkring 1920-1950

  Detta är en avhandling från Sekel Bokförlag

  Författare :Henrik Rosengren; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sweden; Jews; biographical method; biography; Folkhemmet; national culture; racism; modernism; allo-Semitism; anti-Semitism; identification; Moses Pergament; nationalism; 1920-1950; History; Historia; Contemporary history since 1914 ; Nutidshistoria från 1914 ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in SwedishMed tonsättaren och musikkritikern Moses Pergament (1893-1977) som biografiskt lod har syftet med denna studie varit att blottlägga och analysera föreställningar om "juden", modernism, nationalism och "ras" i det svenska samhället. Pergament föddes i Helsingfors och växte upp i ett svenskspråkigt judiskt-ortodoxt hem. LÄS MER

 4. 4. Tradition and Modernity : Images of Jews in Latvian Novels 1934 – 1944

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Anette Reinsch-Campbell; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; anti-Semitism; contact zones; dehumanisation; discourse; social distance; identification; image; Jews; Latvianness; modernity; the other; ‘othering’; stereotype; tradition; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other languages Baltic languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga språk Baltiska språk; baltiska språk; Baltic Languages;

  Sammanfattning : Jews have been represented in Latvian literature for centuries. This dissertation investigates the images of Jews in a comprehensive selection of Latvian novels published between 1934–1944 in order to establish whether, and to what extent, the traditional images are subject to change under the pressure of modernity, nationalism and a rapidly changing political situation. LÄS MER

 5. 5. Nation, ras och civilisation i svensk arbetarrörelse före nazismen

  Detta är en avhandling från Stockholm : Historiska institutionen

  Författare :Håkan Blomqvist; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; History; socialism; labour movement; whiteness; nationalism; race; civilisation; anti-semitism;

  Sammanfattning : Ideas of nationalism, race and anti-Semitism are usually connected to right wing ideology and politics. This thesis, however, is studying them in the context of the socialist labour movement. That a radical left wing patriotism, inspired by the French revolution, developed intertwined with workers’ internationalism is well known. LÄS MER