Sökning: "dilemma"

Visar resultat 1 - 5 av 296 avhandlingar innehållade ordet dilemma.

 1. 1. Rennomadismens dilemma det rennomadiska samhällets förändring i Tuorpon och Sirkas 1760-1860

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Roger Kvist; Umeå universitet.; [1989]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Reindeer pastoralism; Saami; Lapps; 18th—19th century Sweden; Lule lappmark; ethnohistory; history; anthropology;

  Sammanfattning : The areas of study for this dissertation are the Turopon and Sirkas lappbyar (communities) in the parish of Jokkmokk during the period 1760—1860. The starting point for discussion is a decrease in population through migration to Norway, from 667 inhabitants in 1781, to 353 in 1868. LÄS MER

 2. 2. Frihandelns dilemma : aktörer och intressen i den offentliga politiken kring textil- och konfektionsindustrierna under åren 1970-1983

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anders Weidung; Uppsala universitet.; [1987]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Överskridandets dilemma

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Tore Brännberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1990]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Skaparens dilemma En deskriptiv studie om moralproduktionen på svenska reklambyråer

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Ylva Larsson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; business ethics; advertising; morality; symbolic interactionism; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Advertising, as an industry, reflects contemporary values whilst creating new symbols and changing both behaviour and public opinion. In the last hundred years, advertising has pervaded most areas of life, and spaces that are commer-cial free are becoming rare. LÄS MER

 5. 5. Ett liberalt dilemma : Ernst Beckman, Emilia Broomé, G H von Koch och den sociala frågan 1880-1930

  Detta är en avhandling från Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion

  Författare :Marika Hedin; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Beckman; Ernst 1850-1924; Broomé; Emilia 1866-1925; Koch; Gerard Halfred von; 1872-1948; Socialpolitik; historia; Sverige; 1880-1930; Liberalism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER