Sökning: "dilemma"

Visar resultat 1 - 5 av 331 avhandlingar innehållade ordet dilemma.

 1. 1. Frihandelns dilemma : aktörer och intressen i den offentliga politiken kring textil- och konfektionsindustrierna under åren 1970-1983

  Författare :Anders Weidung; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ett liberalt dilemma : Ernst Beckman, Emilia Broomé, G H von Koch och den sociala frågan 1880-1930

  Författare :Marika Hedin; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :Beckman; Ernst 1850-1924; Broomé; Emilia 1866-1925; Koch; Gerard Halfred von; 1872-1948; Socialpolitik; historia; Sverige; 1880-1930; Liberalism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att förändra det oföränderliga : ett pedagogiskt dilemma

  Författare :Ann Helleday; Patricia Rosén; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Rennomadismens dilemma : det rennomadiska samhällets förändring i Tuorpon och Sirkas 1760-1860

  Författare :Roger Kvist; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; Reindeer pastoralism; Saami; Lapps; 18th—19th century Sweden; Lule lappmark; ethnohistory; history; anthropology;

  Sammanfattning : The areas of study for this dissertation are the Turopon and Sirkas lappbyar (communities) in the parish of Jokkmokk during the period 1760—1860. The starting point for discussion is a decrease in population through migration to Norway, from 667 inhabitants in 1781, to 353 in 1868. LÄS MER

 5. 5. Överskridandets dilemma

  Författare :Tore Brännberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER