Sökning: "Mats Danell"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Mats Danell.

 1. 1. På tal om elevinflytande hur skolans praktik formas i pedagogers samtal

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Mats Danell; Luleå tekniska universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Educational research shows that it is problematic to implement the curriculum's intentions in the practice of schools. Within this problem area I have studied how the curriculum's intentions about student influence are shaped by pedagogues. LÄS MER

 2. 2. Vad händer i skolans hus? hur lärare uppfattar och formar elevers inflytande

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Mats Danell; Luleå tekniska universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Forskning och erfarenheter från skolutveckling har visat på svårigheter att i praxis omsätta samhällets intentioner med skolan. Avsikten är att bidra med en ökad förståelse för lärarna som aktör i detta. Övergripande syfte utgörs av två huvudsakliga delar. LÄS MER