Sökning: "Joakim Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden Joakim Larsson.

 1. 1. Disciplin och motstånd : Pedagogisk-filosofiska perspektiv på samtida svensk skoldisciplin

  Författare :Joakim Larsson; Héctor Pérez Prieto; Bo Dahlin; Carl Anders Säfström; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Discipline; Resistance; Power; Subject; Subjectivation; Subjectification; Order; Chaos; Complexity; Deleuze; Guattari; Foucault; Rancière; Baudrillard; Neoliberalism; Neoconservatism; Disciplin; motstånd; makt; subjekt; subjektivering; subjektifiering; ordning; kaos; komplexitet; Deleuze; Guattari; Foucault; Rancière; Baudrillard; nyliberalism; nykonservatism; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : As Sweden approached its 2006 national election, issues on order and discipline in educational environments came to the forefront of educational interest, debate, and reform. This thesis aims at a critical discussion of the discourses in question, making use of educational, post-structural as well as political philosophy. LÄS MER

 2. 2. Samhällskunskap från styrdokument till undervisning : Tjugo lärare ramar in vad som påverkar deras praktik

  Författare :Joakim Öberg; Hans Albin Larsson; Ellen Almers; Anna Johnsson Harrie; Ingemar Ottosson; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social studies; civics; social studies didactics; civic didactics; social studies teaching; civics teaching; citizenship education; subject-based teaching and learning; curriculum theory; frame factor theory; lifeworld phenomenology; hermeneutics; qualitative interviews; Samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik; samhällskunskapsundervisning; ämnesdidaktik; läroplansteori; ramfaktorteori; livsvärldsfenomenologi; hermeneutik; kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : Syftet med denna samhällskunskapsdidaktiska avhandling är att undersöka vad samhällskunskapslärare själva upplever som de viktigaste påverkansfaktorerna för transformeringen av samhällskunskapsämnet utifrån intentionerna i styrdokumenten (formuleringsarenan) till samhällskunskap som undervisning (realiseringsarenan), samt hur detta upplevs ha förändrats över tid. Det är således vad som händer mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan, det vill säga tranformeringsarenan, som är i fokus. LÄS MER

 3. 3. Samhällskunskapens dimensioner : Tio lärare ramar in sitt ämne

  Författare :Joakim Öberg; Hans Albin Larsson; Ellen Almers; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social studies; civics; social studies didactics; civic didactics; social studies teaching; civic teaching; citizenship education; subject-based teaching and learning; frame factor theory; life-world phenomenology; hermeneutics; qualitative interviews; Samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik; samhällskunskapsundervisning; ämnesdidaktik; ramfaktorteori; livsvärldsfenomenologi; hermeneutik; kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : Denna samhällskunskapsdidaktiska studies syfte är att undersöka vad samhällskunskapslärare själva upplever som de viktigaste påverkansfaktorerna för transformeringen av samhällskunskap som skolämne till samhällskunskap som undervisning utifrån didaktiska frågor som Vad?, Hur? och Varför?, samt hur detta upplevs förändrats över en tidsperiod om cirka tjugo år eller mer.Studien bygger på hermeneutisk-fenomenologisk livsvärldsansats där fenomenologisk beskrivning och hermeneutisk tolkning är centralt. LÄS MER

 4. 4. Endocrine disruption in fish: sex ratios, secondary sex characters and estrogen-induced proteins

  Författare :D. G. Joakim Larsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. L'alternance codique dans l'enseignement du FLE : Étude quantitative et qualitative de la production orale d'interlocuteurs suédophones en classe de lycée

  Författare :Joakim Stoltz; Eva Larsson Ringqvist; Jean-Georges Plathner; Stefan Sellbjer; Marianne Molander Beyer; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Code-switching; language teaching and learning; French; modern languages; French as a foreign language; classroom research; Alternance codique; classe de langue étrangère; francais langue étrangère; acquisition; apprentissage; expression orale; Kodväxling; språkundervisning; franska; främmande språk; moderna språk; språkdidaktik; French language; Franska språket; Teaching and learning in French as a second language; Franska med didaktisk inriktning; Teaching and learning in French as a second language; Franska med didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : The aim of the present study is, firstly, to investigate the amount of Swedish and French that is produced by teachers and students in the foreign language classroom and, secondly, to examine in which situations the interlocutors code-switch and for what purposes the two languages are used. The study is based on empirical data consisting of audio recordings of interactions taking place in two different classrooms in Sweden. LÄS MER