Sökning: "Ethnography"

Visar resultat 11 - 15 av 417 avhandlingar innehållade ordet Ethnography.

 1. 11. Implementing a Vision Studying Leaders’ Strategic Use of an Intranet while Exploring Ethnography within HCI

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anette Löfström; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; HCI; Ethnography; Culture; Organisation; Intranet; Sensemaking; Trust; MDI; Etnografi; Kultur; Organisation; Intranät; Meningsskapande; tillit; Datavetenskap med inriktning mot människa-datorinteraktion; Computer Science with specialization in Human-Computer Interaction;

  Sammanfattning : This thesis investigates an Intranet based leadership strategy. The aims are to follow, describe and analyse an Intranet based leadership strategy through a broad, dynamic and cultural perspective, and to carry out an ethnography-based research process and thereby explore the potential uses of ethnography within human-computer interaction (HCI). LÄS MER

 2. 12. Creating Safety in Air Traffic Control

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv

  Författare :Johan M. Sanne; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Risk; safety; air traffic control; ethnography; schemes; rules; resources; cognitive; social; interaction; coordination; socio-technical systems; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social anthropology ethnography; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialantrolopologi etnografi;

  Sammanfattning : Is flying safe? Indeed it is -- statistics tell us that it is far more dangerous to drive a car or take the train. But flight safety does not just happen. Instead, as it is argued in this book, it is created by a well-developed air traffic control system that continues to be highly effective -- despite increasing volumes of traffic. LÄS MER

 3. 13. Deltagandets kontextuella villkor : : fem träningsskoleklassers pedagogiska praktik

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle

  Författare :Daniel Östlund; Högskolan Kristianstad.; Malmö University.; Malmö University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ethnography; Interaction; Interactional resources; Participation; Pedagogical praxis; PIMD; Ethnography; Interaction; Interactional resources; Participation; Pedagogical praxis; PIMD; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Träningsskolan är en inriktning inom grundsärskolan där eleverna utbildas utifrån ämnesområden som estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, verklighetsuppfattning och vardagsaktiviteter. Träningsskolan har en relativt kort historia och inrättades i slutet av 1960-talet. LÄS MER

 4. 14. Berättelser om ensamhetens vardag hos människor med psykiska funktionshinder

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska University Press

  Författare :Anette Erdner; Ersta Sköndal högskola.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; alienation; ethnography; existential loneliness; photography; participant observation; mental illness; Alienation; ethnography; existential loneliness; photography; participant observation; mental illness;

  Sammanfattning : This dissertation deals with people with mental illness that currently live in their own accommodation in the community. Common to all mentally ill people is their serious difficulties in carrying out activities and meeting needs in important areas of life. LÄS MER

 5. 15. Kärlek i virusets tid att hantera relationer och hälsa i Zululand

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anette Wickström; Bengt Richt; Rebecca Popenoe; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Love; sexuality; health; AIDS; love medicine; virginity testing; colonisation; apartheid; kinship; gender; ethnography; Zuli; South Africa; Kärlek; sexualitet; hälsa; aids; kärleksmediciner; oskuldskontroll; kolonisation; apartheid; släktskap; genus; etnografi; zulu; Sydafrika; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social anthropology ethnography Social anthropology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialantrolopologi etnografi Socialantropologi;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med avhandlingen är att förstå hur människor tänker om och hanterar kärlek, sexualitet och hälsa i sina vardagliga liv på landsbygden i nordöstra KwaZulu Natal i Sydafrika. Målet är att förstå vad kärlek innebär för dem, men också hur större samhälleliga processer påverkar erfarenheter av kärlek, hälsa och relationer. LÄS MER