Sökning: "auto-ethnography"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet auto-ethnography.

 1. 1. This Untethered Buffoon or the Trickster in Everything

  Författare :Stacey Sacks; Kristina Hagström-Ståhl; Rebecca Hilton; Karmenlara Ely; Stockholms konstnärliga högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; clowning; haunting; decolonial; vivisection of W w hiteness; privilege; mask; trickster; humour; queer; ancestry; auto-ethnography; animation; softness; sculpting; discomfort; transformation; fragility; anxiety; shitfuck; porosity; intimacy; parody; satire; buffoon; listening; entanglement; embodiment; discursivity; impressibility; character; body; clowter; sensitivity; malleability; plasticity; complicity; with-nessing; narrowcasting; absurdity; race; decomposition; hospitality; bafflement.; Performativa och mediala praktiker; med inriktning mot film och media koreografi opera scen; Performative and mediated practices; with specializations in choreography film and media opera performing arts;

  Sammanfattning : This Untethered Buffoon or the Trickster in Everything is a documented artistic research project (Doctoral Thesis) in Performative and Mediated Practices, comprising a series of excavations and vivisections of W(w)hiteness through clowning, making and thinging. This work/play traverses the fields of critical whiteness studies, performance and clowning, visual and cultural anthropology and decolonial critique. LÄS MER

 2. 2. Rum, rytm och resande : Genusperspektiv på järnvägsstationer

  Författare :Ann-Charlotte Gilboa Runnvik; Tora Friberg; Bodil Axelsson; Carina Listerborn; Katja Tollmar Grillner; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Mobility; commuters; railway stations; accessibility; gender; body; space; place; affect; rhythm; participant observations; auto-ethnography; interviews; Mobilitet; pendlare; järnvägsstationer; tillgänglighet; genus; kropp; rum; plats; affekt; rytm; deltagande observation; autoetnografi; intervjuer;

  Sammanfattning : Järnvägsstationer är att betrakta som offentliga platser och regleras av transportpolitiska målsättningar om jämställdhet och tillgänglighet för alla (Prop. 2008/09:93). Trots det saknas forskning om hur genus påverkar resenärer vid deras vardagliga vistelser på järnvägsstationer. LÄS MER

 3. 3. The Promises of the Free World : Postsocialist Experience in Argentina and the Making of Migrants, Race, and Coloniality

  Författare :Jenny Ingridsdotter; Mats Lindqvist; Jenny Gunnarsson Payne; Catrin Lundström; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; political discourse theory; ethnography; Argentina; race; whiteness; coloniality; postsocialism; social inequality; subject positions; migration; gender; class; intersectionality; ethnography; post structuralism; Latin America; Soviet Union; identities; differentiation; ethnology; economic crisis; mobility; auto-ethnography; colonial settlement; diaspora; humanities; Ukraine; Russia; Historical Studies; Historiska studier; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : This thesis investigates the narrated experiences of a number of individuals that migrated to Argentina from Russia and Ukraine in the wake of the fall of the Soviet Union. The over-arching aim of this thesis is to study the ways in which these migrants navigated the social reality in Argentina, with regards to available physical, material, and socioeconomic positions as well as with regards to their narrated self-understandings and identifications. LÄS MER

 4. 4. "Det känns fel" : Om det svenska samhällets reaktioner på närvaron av tiggande EU-medborgare, 2014-2016

  Författare :Erik Hansson; David Jansson; Hans Swärd; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Begging; Lacanian psychoanalysis; Roma; racism; Sweden; nationalism.; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : This thesis offers a psychoanalytic critique of ideology in order to understand the Swedish society’s reactions to the presence of begging EU citizens during the period 2014 – 2016. The so-called ‘EU migrants’ are impoverished people, often from Romania, and commonly identified as Roma. LÄS MER

 5. 5. Para-Archives : Rethinking Personal Archiving Practices in the Times of Capture Culture

  Författare :Jacek Smolicki; Joanna Zylinska; Malmö högskola; []
  Nyckelord :Archives; Personal archives; Media Art; Capture; Technology; Post-Digital;

  Sammanfattning : This study explores possibilities for alternate modes of personal archiving in the context of contemporary techno-culture and dominant practices of personal data capture. An intensified proliferation of various capturing technologies concerned with collecting, storing and analyzing personal data allows to problematize personal archiving as one of the most prevalent everyday media practices that people engage in today, both voluntarily and involuntarily. LÄS MER