Sökning: "Göran Sundström"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden Göran Sundström.

 1. 1. Polychlorinated biphenyls VII : studies on the synthesis of ¹⁴C-labelled and unlabelled chlorobiphenyls : identification of chlorobiphenyls present in technical PCB mixtures and in human adipose tissue

  Författare :Göran Sundström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Stat på villovägar : Resultatstyrningens framväxt i ett historisk-institutionellt perspektiv

  Författare :Göran Sundström; Rune Premfors; Erik Amnå; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Historisk institutionalism; stigberoende; lärande; byråkratins makt; grupptänkande; professioner; resultatstyrning; myndigheter; Political science; Statsvetenskap; Political Science; statsvetenskap;

  Sammanfattning : I avhandlingen diskuteras framväxten av den rationalistiska styrmodell - resultatstyrning - som i dag är tänkt att tillämpas i staten. Dels diskuteras denna politiska institutions historiska närvaro i staten. Den spåras tillbaka till den programbudgeteringen. LÄS MER

 3. 3. Studies on mass transfer in electrochemical systems

  Författare :Lars-Göran Sundström; KTH; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Stakeholder Influence in Higher Education : Old Ideas in New Bottles?

  Författare :Catharina Bjørkquist; Michele Micheletti; Göran Sundström; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; higher education; stakeholding; influence; policy; practice; university; university college; institutional change; continuity; historical institutionalism; institutional legacy; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : This dissertation deals with how national higher education policy affects stakeholder influence in practice, i.e. how two selected higher education institutions, the University of Oslo and Telemark University College, have interpreted and adapted to national policy reforms. The aim of this dissertation is threefold. LÄS MER

 5. 5. The influence of social relationships and leisure activity on adult cognitive functioning and risk of dementia : Longitudinal population-based studies

  Författare :Daniel Eriksson Sörman; Michael Rönnlund; Anna Sundström; Lars-Göran Nilsson; Martin Lövdén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Cognitive functioning; cognition; memory; dementia; Alzheimer’s disease; cognitive reserve; reverse causality; old age; middle age; leisure activity; social relationships; social network; longitudinal; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : Today, as we live longer, dementia diseases are becoming more prevalent around the world. Thus, further knowledge of how to maintain levels of cognitive functioning in old age and how to identify factors that postpone the onset of dementia are of acute interest. Lifestyle patterns and social life are important aspects to consider in this regard. LÄS MER