Sökning: "Soviet Union"

Visar resultat 1 - 5 av 80 avhandlingar innehållade orden Soviet Union.

 1. 1. Constructing Soviet Cultural Policy Cybernetics and Governance in Lithuania after World War II

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Egle Rindzeviciute; Södertörns högskola.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Cultural heritage and cultural production; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kulturarv och kulturproduktion; Cultural policy; governance; cybernetics; Lithuania; the Soviet Union; governmentality; Kulturpolitik; styrning; cybernetik; Litauen; Sovjetunionen; governmentality;

  Sammanfattning : Efter första världskriget var Sovjetunionen en av de första moderna stater som uttryckligen ägnade sig åt att övervaka och styra kulturen, vilket tog sig formen av en formaliserad och institutionaliserad statlig kulturpolitik. I denna övervakningsoch styrningsprocess försåg vetenskap och teknologi staten med konceptuella och materiella resurser vilka användes för att definiera såväl själva processen som föremålet för den. LÄS MER

 2. 2. A Cold War Pursuit : Soviet refugees in Sweden, 1945-54

  Detta är en avhandling från Stockholm : Santérus Academic Press Sweden

  Författare :Cecilia Notini Burch; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; refugee policy; Cold War; security; ethnicity; human rights; social control; Sweden; Soviet Union; Balts; Ingrians; Russians; flyktingpolitik; kalla kriget; säkerhetspolitik; etnicitet; mänskliga rättigheter; social kontroll; Sverige; Sovjetunionen; balter; ingermanländare; ryssar; historia; History;

  Sammanfattning : What determines refugee policies in liberal democracies? Humanitarianism? International relations? Economics? Identity issues? International law? Concerns for national security? This book explores these factors through a case study of non-aligned Sweden’s management of Soviet refugees during the first decade of the Cold War. The policy of admission and political asylum; the government’s handling of direct Soviet demands regarding refugees; the Swedish authorities’ surveillance strategies and the continuing living conditions of individuals who were permitted to stay, are all studied in depth. LÄS MER

 3. 3. Studies in the Transformation of Post-Soviet Cities Case Studies from Kazakhstan

  Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Michael Gentile; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; Social and economic geography; Kazakhstan; former Soviet Union; urbanisation; survey method; post-Soviet cities; residential preferences; socio-spatial differentiation;

  Sammanfattning : Since the demise of central planning, post-Soviet cities have found themselves operating in a radically different economic climate. Contrary to the situation during the Soviet époque, market relations and the urban economy's adjustment thereto constitute the reality which urbanites face in their daily lives. LÄS MER

 4. 4. From the Soviet to the European Union A Policy Study of SME Assistance Organising in Lithuania

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads University

  Författare :Inga Narbutaité Aflaki; Karlstads universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; policy analysis; implementation; evaluation; policy structures; policy organising; self-organising; institutional change; SME policies; transition success; policy linkage; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : Establishment of a policy linkage between particular outspoken societal needs and their realisation via the body political is critical for recently democratised polities. In Lithuania, a former Soviet bloc country undergoing a complex transition, an urge from various societal groups for successful and adequate policies exemplify the importance of this linkage. LÄS MER

 5. 5. The effect of the Soviet shortage economy on the environment and the use of natural resources

  Detta är en avhandling från Stockholm University

  Författare :Ann-Mari Sätre; Ann-Mari Sätre Åhlander; Stockholms universitet.; [1993]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Soviet Union; economic system; environmetal policy; economics of shortage; natural resources use; Miljöekonomi-- Sovjetunionen; Naturresurser-- Sovjetunionen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER