Sökning: "Soviet Union"

Visar resultat 1 - 5 av 96 avhandlingar innehållade orden Soviet Union.

 1. 1. Borders and Belonging : Nation-Building in Georgia's Armenian and Azerbaijani Ethno-Regions, 2004–2012

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Government, Uppsala University

  Författare :Christofer Berglund; Sten Widmalm; Sven Oskarsson; Svante Cornell; Timothy Blauvelt; Henry E. Hale; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ethnic conflicts; nation-building; borderlands; minorities; integration; language politics; matched-guise experiments; South Caucasus; Georgia; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : Since the fall of the Soviet Union, scholars researching ethnic politics have approached the South Caucasus as a testing ground for theories of separatism and conflict. But the 2003 Rose Revolution brought a new generation of politicians to power in Georgia. LÄS MER

 2. 2. Constructing Soviet Cultural Policy Cybernetics and Governance in Lithuania after World War II

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Egle Rindzeviciute; Irina Sandomirskaja; Martin Kylhammar; Tony Benett; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Cultural policy; governance; cybernetics; Lithuania; the Soviet Union; governmentality; Kulturpolitik; styrning; cybernetik; Litauen; Sovjetunionen; governmentality; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Cultural heritage and cultural production; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kulturarv och kulturproduktion;

  Sammanfattning : Efter första världskriget var Sovjetunionen en av de första moderna stater som uttryckligen ägnade sig åt att övervaka och styra kulturen, vilket tog sig formen av en formaliserad och institutionaliserad statlig kulturpolitik. I denna övervakningsoch styrningsprocess försåg vetenskap och teknologi staten med konceptuella och materiella resurser vilka användes för att definiera såväl själva processen som föremålet för den. LÄS MER

 3. 3. A Cold War Pursuit : Soviet refugees in Sweden, 1945-54

  Detta är en avhandling från Stockholm : Santérus Academic Press Sweden

  Författare :Cecilia Notini Burch; Magnus Petersson; Karl Molin; Ann-Marie Ekengren; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; refugee policy; Cold War; security; ethnicity; human rights; social control; Sweden; Soviet Union; Balts; Ingrians; Russians; flyktingpolitik; kalla kriget; säkerhetspolitik; etnicitet; mänskliga rättigheter; social kontroll; Sverige; Sovjetunionen; balter; ingermanländare; ryssar; historia; History;

  Sammanfattning : What determines refugee policies in liberal democracies? Humanitarianism? International relations? Economics? Identity issues? International law? Concerns for national security? This book explores these factors through a case study of non-aligned Sweden’s management of Soviet refugees during the first decade of the Cold War. The policy of admission and political asylum; the government’s handling of direct Soviet demands regarding refugees; the Swedish authorities’ surveillance strategies and the continuing living conditions of individuals who were permitted to stay, are all studied in depth. LÄS MER

 4. 4. Studies in the Transformation of Post-Soviet Cities : Case Studies from Kazakhstan

  Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Michael Gentile; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic geography; Kazakhstan; former Soviet Union; urbanisation; survey method; post-Soviet cities; residential preferences; socio-spatial differentiation; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi;

  Sammanfattning : Since the demise of central planning, post-Soviet cities have found themselves operating in a radically different economic climate. Contrary to the situation during the Soviet époque, market relations and the urban economy's adjustment thereto constitute the reality which urbanites face in their daily lives. LÄS MER

 5. 5. Studies in the Transformation of Post-Soviet Cities Case Studies from Kazakhstan

  Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Michael Gentile; Jan Öhman; Örjan Sjöberg; Thomas Lundén; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic geography; Kazakhstan; former Soviet Union; urbanisation; survey method; post-Soviet cities; residential preferences; socio-spatial differentiation; Kulturgeografi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi;

  Sammanfattning : Since the demise of central planning, post-Soviet cities have found themselves operating in a radically different economic climate. Contrary to the situation during the Soviet époque, market relations and the urban economy's adjustment thereto constitute the reality which urbanites face in their daily lives. LÄS MER