Sökning: "mobility"

Visar resultat 1 - 5 av 1302 avhandlingar innehållade ordet mobility.

 1. 1. Doing Mobility

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Alexandra Weilenmann; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; mobility; mobile technology; ethnomethodology; conversationanalysis; ethnography; CSCW;

  Sammanfattning : Despite the widespread adoption of mobile information and communication technology, there are still relatively few studies of their use. Previous studies often fail to capture the situated practicalities of mobility. LÄS MER

 2. 2. Struggle for Mobility : Risk, hope and community of knowledge in Eritrean and Ethiopian migration pathways towards Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Social Anthropology, Stockholm University

  Författare :Tekalign Ayalew Mengiste; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; refugee journey; irregular migration; vulnerability; hope; human smuggling; knowledge; community; mobility; migration infrastructure; diaspora; Social Anthropology; socialantropologi;

  Sammanfattning : On the basis of the ethnographic fieldwork conducted in Sweden, Italy, Sudan and Ethiopia during 2013–2015, this study examines the motivations, organizations and impact of overland migratory journeys from Ethiopia and Eritrea across the Sahara Desert and Mediterranean Sea to Sweden. The analysis involves the exploring of how migrants strive to prepare, manage and survive the multiple risks and structural barriers they encounter: the exits from Eritrea and Ethiopia, negotiations and contacts with various brokers and facilitators, organized crime and violence, restrictive border controls, passage through the Desert and high Sea and finally, ‘managing the asylum system in Sweden’. LÄS MER

 3. 3. Powered mobility device use: participation and accessibility

  Detta är en avhandling från Active and Healthy Ageing Research Group, Lund university

  Författare :Cecilia Pettersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; autonomy; environmental barrier; focus groups; housing adaptation; housing enabler; independence; mobility; mobility-related participation; occupational therapy; powered scooter; powered wheelchair; spinal cord injury; Occupational therapy; Arbetsterapi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Alla människor ska kunna vara delaktiga i samhället och mobilitet är viktigt för att kunna förflytta sig i bostaden och i samhället i stort. Mobilitet gör det möjligt att vara delaktig i olika aktiviteter som till exempel sociala aktiviteter och fritidsaktiviteter. LÄS MER

 4. 4. Women on the road : : Regendering Narratives of Mobility

  Detta är en avhandling från Göteborgs Universitet/Karlskrona Tekniska Högskola

  Författare :Jessica Enevold; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; female mobile subject; feminist theory; feminism; narratives of mobility; mobility; materotopia; materotopology; regendering; road topos; travel; travel writing; women-on-the-road;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Traditionellt sett är resande en maskulin aktivitet. I det här sammanhanget betyder det att resan för en euro-amerikansk man ses som en identitetsskapande process som formar honom som subjekt. LÄS MER

 5. 5. Local Mobility

  Detta är en avhandling från Göteborgs Universitet/Karlskrona Tekniska Högskola

  Författare :Per Dahlberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER