Sökning: "Teknik Linköping"

Visar resultat 1 - 5 av 1200 avhandlingar innehållade orden Teknik Linköping.

 1. 1. Forskarstött förändringsarbete i själva verket : Att förbättra arbetssituationen för 15 000 brevbärare

  Författare :Anette Karltun Erlandsson; Jörgen Eklund; Gunnela Westlander; Kristina Håkansson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Interactive research; action research; work for change; participation; learning; intervention; ergonomics; man-technology-organization; interdisciplinary research; sociotechnical systems; human factors; systems perspective; Interaktiv forskning; aktionsforskning; socioteknik; human factors; systemperspektiv; förändringsarbete; participation; delaktighet; lärande; intervention; ergonomi; människa-teknik-organisation; tvärvetenskaplig forskning; Work sciences and ergonomics; Arbetsvetenskap och ergonomi;

  Sammanfattning : Denna avhandling belyser forskarstött förändringsarbete, inom ”Servicenätet Posten”, den division inom Posten Sverige AB som ansvarar för postdistribution till kunderna. Förändringsarbetet har handlat om att förbättra arbetssituationen för 15 000 brevbärare. LÄS MER

 2. 2. Preparation and characterization of an organic-based magnet

  Författare :Elin Carlegrim; Mats Fahlman; Svante Svensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Organic-based magnets; spintronics; photoelectron spectroscopy; near edge x-ray absorption fine structure spectroscopy; chemical vapor deposition; physical vapor deposition; Material physics with surface physics; Materialfysik med ytfysik;

  Sammanfattning : In the growing field of spintronics there is a strong need for development of flexible lightweight semi-conducting magnets. Molecular organic-based magnets are attractive candidates since it is possible to tune their properties by organic chemistry, making them so-called “designer magnets”. LÄS MER

 3. 3. A Framework for Evaluation and Design of an Integrated Public Transport System

  Författare :Carl Henrik Häll; Jan Lundgren; Peter Värbrand; Karin Brundell-Freij; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Demand responsive; public transport; public transportation; planning; optimization; simulation; Anropsstyrd trafik; kollektivtrafik; kollektivtrafikplanering; optimering; simulering; Other technology; Övriga teknikvetenskaper;

  Sammanfattning : Operators of public transport always try to make their service as attractive as possible, to as many persons as possible and in a so cost effective way as possible. One way to make the service more attractive, especially to elderly and disabled, is to offer door-to-door transportation. LÄS MER

 4. 4. A Traffic Simulation Modeling Framework for Rural Highways

  Författare :Andreas Tapani; Jan Lundgren; Karl-Lennart Bång; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Traffic; Micro; Simulation; Model; Overtaking; Speed; Headway; Rural road; Electronic driving aid; Mathematical model; Road: Traffic theory; Road: Traffic theory; Traffic Simulation; Rural Highway; Level-of-Serivice; Road safety; safety indicators; Advanced Driver Assistance Systems ADAS ; Other technology; Övriga teknikvetenskaper;

  Sammanfattning : Models based on micro-simulation of traffic flows have proven to be useful tools in the study of various traffic systems. Today, there is a wealth of traffic microsimulation models developed for freeway and urban street networks. The road mileage is however in many countries dominated by rural highways. LÄS MER

 5. 5. Electrochromism and over-oxidation in conjugated polymers: Improved color switching and a novel patterning approach

  Författare :Payman Tehrani; Magnus Berggren; Nathaniel D Robinson; Ludvig Edman; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Conjugated polymers; Over-oxidation; Patterning; Electrochromism; PEDOT:PSS; Material physics with surface physics; Materialfysik med ytfysik;

  Sammanfattning : During the last 30 years a new research and technology field of organic electronic materials has grown thanks to a groundbreaking discovery made during the late 70’s. This new field is today a worldwide research effort focusing on exploring this new class of materials that also enable many new areas of electronics applications. LÄS MER