Sökning: "diaspora"

Visar resultat 1 - 5 av 64 avhandlingar innehållade ordet diaspora.

 1. 1. Diaspora at Home? Wartime Mobilities in the Burkina Faso-Côte d'Ivoire Transnational Space

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jesper Bjarnesen; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kulturantropologi; Cultural Anthropology; Wartime mobilities; home; transnational space; diaspora; urban anthropology; West Africa; conflict; return; migration; youth; intergenerational relations;

  Sammanfattning : In the period 1999-2007, more than half a million Burkinabe returned to Burkina Faso due to the persecution of immigrant labourers in neighbouring Côte d’Ivoire. Ultranationalist debates about the criteria for Ivorian citizenship had intensified during the 1990s and led to the scapegoating of immigrants in a political rhetoric centred on notions of autochthony and xenophobia. LÄS MER

 2. 2. From Victim Diaspora to Transborder Citizenship? Diaspora formation and transnational relations among Kurds in France and Sweden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Khalid Khayati; Rune Johansson; Carl-Ulrik Schierup; Björn Fryklund; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Diaspora; Kurds; France; suburbs banlieues ; integration; Sweden; immigration; transborder citizenship; assabiyya; transnationalism; social exclusion; discrimination; segregation; ethnography; cyberspace; long-distance nationalism; Diaspora; kurder; Frankrike; förorter banlieues ; integration; Sverige; immigration; gränsöverskridande medborgarskap; assabiyya; transnationalism; social exkludering; diskriminering; segregation; etnografi; cyberspace; långdistans nationalism; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : Denna avhandling är en komparativ undersökning av pågående förändringsprocesser bland kurder i Marseillesregionen i Frankrike ochStockholmsregionen i Sverige. I fokus står skiftet från en endimensionell och offerrelaterad kurdisk diasporisk identitet mot en mer sammansatt och aktiv. LÄS MER

 3. 3. No peace of mind : The Tibetan diaspora in India

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Åsa Tiljander Dahlström; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; belonging; conflict; diaspora; home; migration; narrative; Tibet; Etnologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Kulturantropologi; Cultural Anthropology;

  Sammanfattning : The study deals with senses of collective and individual belonging among Tibetans, in relation to 'home', 'homeland' and 'diaspora'; it discusses how conflicting ways of constructing notions of collective identity makes it relevant to see the Tibetan diaspora as a Geography of conflict. The point of departure is that the diaspora is affected by many internal conflicts. LÄS MER

 4. 4. Spaces of diasporas : Kurdish identities, experiences of otherness and politics of belonging

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet. Sociologiska institutionen

  Författare :Minoo Alinia; Mittuniversitetet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Kurdish diaspora; Kurdish identity; home land ; Sweden; Kurdisn community; exile; forced migration; gender; movement for location; experience; Kurdish nationalism; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology; Diaspora; kurdisk diaspora; social rörelse; post kolonial migration; diasporisk rörelse; Kurdish; homleland; belonging; identity; migration; movement; homeland; diasporic community; movements for [ocation; forced migration.;

  Sammanfattning : Det är doktorsavhandling. Den diskuterar identitetsprocesser inom the kurdiska diasporan. Det är kvalitativ studie baserad huvudsakligen på intervjumaterial. Boken har nyligen blivit översatt och publicerat i Turkiet. LÄS MER

 5. 5. Neither Here - Nor There : An Anthropological Study of Gujarati Hindu Women in the diaspora

  Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturantropologiska avdelningen

  Författare :Elizabeth Åsa Hole; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Cultural anthropology; Anthropology; Diaspora; Gujaratis; Uganda Asians; Hinduism; Women; Agency; Kulturantropologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology Cultural anthropology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi Kulturantropologi;

  Sammanfattning : During the 1950s, a wave of migrants left India to find work in the West. Many never returned, but instead settled in the West. There were also many Asians who left to live in East African countries. In the beginning of the 1970s, Idi Amin decided to finalise the Africanisation of Uganda. LÄS MER