Sökning: "Christina Mörtberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Christina Mörtberg.

  1. 1. "Det beror på att man är kvinna..." gränsvandrerskor formas och formar informationsteknologi

    Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

    Författare :Christina Mörtberg; [1997]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Genus och teknik; Gender and Technology;

    Sammanfattning : I ett historisk perspektiv har informationsteknologi utvecklats av begränsade grupper av män. Men det är inte något förutbestämt som gör området till manligt. Påtagliga exempel på bräckor i mansdominansen är kvinnorna som deltagit i studien. LÄS MER