Sökning: "ethnology"

Visar resultat 1 - 5 av 332 avhandlingar innehållade ordet ethnology.

 1. 1. I väntan på asyl. Retorik och praktik i svensk flyktingpolitik

  Detta är en avhandling från Distribution: Boréa Bokförlag. Trillvägen 11, S-905 92 Umeå, Sweden, www.borea.nu

  Författare :Eva Norström; Lund University.; Lunds universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Emigration and immigration law; Right of - Government policy; Archetype Psychology ; Cultural anthropology; Asylum; Kulturantropologi; ethnology; etnologi; UNHCR; Ethics; Ethnology;

  Sammanfattning : The purpose of my research is to examine the translation of logos into praxis in the handling of asylum-cases in Sweden. My point of departure has been the manner in which society has organised the handling of asylum-cases and the structure of this organisation. LÄS MER

 2. 2. Cells in Culture, Cells in Suspense : Practices of Cultural Production in Foetal Cell Research

  Detta är en avhandling från Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University

  Författare :Andréa Wiszmeg; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2019-01-18]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Parkinson s disease; Foetal cells; Praxis; Evidence Based Practice; Ethnology; Ethnography; Science studies; Diffraction; knowledge production; Ethical issues; ethics in practice; ethnology; ethnography; science studies; foetal cells; parkinson s disease; praxis; knowledge production; ethics in practice; evidence based medicine; diffraction; cell transplantation; cross-disciplinarity; epistemology;

  Sammanfattning : Parkinson’s disease is a neurodegenerative affliction to which researchers have long striven to find a cure. The human embryo is a source of vital cells used in regenerative medicine, as well as a powerful symbol of life. LÄS MER

 3. 3. Mjölk - en kulturanalys av mejeridiskens nya ekonomi

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Håkan Jönsson; Högskolan Kristianstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; dairy; milk; food culture; new economy; cultural economy; material culture; consumption; functional foods; Cultural anthropology; Øresund; etnologi; Kulturantropologi; ethnology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling skall främst ses som ett bidrag till diskussionen om en framväxande ny "kulturaliserad" ekonomi. Avhandlingens syfte är att genom att analysera produktion och konsumtion av mejerivaror följa hur en ny ekonomi formas och tar plats i vardagen samt se vilka kulturella värderingar och föreställningar som skapas i denna process. LÄS MER

 4. 4. Vid framtidens hitersta gräns : Om maskulina elevpositioner i en multietnisk skola

  Detta är en avhandling från Tumba : Mångkulturellt centrum

  Författare :René León Rosales; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Ethnology; etnologi; boys; primary school; Foucault; ethnicity; urban segregation; masculinities; ethnography; ethnology; pedagogy; Etnologi; Ethnology; Pedagogik; Education; grundskola; segregation; maskuliniteter; pojkar; etnicitet; etnografi; pedagogik; interpellation;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att belysa de centrala villkor, normer och värderingar som möjliggör iscensättningen av vissa maskulina elevpositioner och hindrar andra på en skola  i den norra delen av kommunen Botkyrka under 2004-2005. Skolan och kommundelen som denna studie handlar  kännetecknas av en stor andel personer med utländsk bakgrund, ett resultat av urban etnisk segregation. LÄS MER

 5. 5. Kamp om rummet en studie av heteronormativitet i Svenska kyrkan

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för kultur och medier, Umeå universitet

  Författare :Susanne Lindström; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; ethnology; discourse; norm; normality; abnormality; experience; dichotomy; power; heteronormativity; heterosexuality; homo- and bisexuality; gender; identity; Swedish church; theology; Christianity; ”us” and ”them”; partnership; marriage and life story; etnologi; diskurs; norm; normalitet; erfarenhet; dikotomi; makt; heteronormativitet; heterosexualitet; homo- och bisexualitet; genus; identitet; svenska kyrkan; teologi; kristendom; vi och dom; partnerskap; and livshistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : This thesis deals with questions concerning ongoing constructions of heterosexuality as a norm in the Swedish church. Empirically the study is based partly on interviews with thirteen homo- and bisexual priests, one district visitor and one church politician and partly on some of the church’s own inquiries and documents concerning the question of Christianity and ”deviant” sexuality. LÄS MER