Sökning: "ethnology"

Visar resultat 1 - 5 av 316 avhandlingar innehållade ordet ethnology.

 1. 1. I väntan på asyl. Retorik och praktik i svensk flyktingpolitik

  Detta är en avhandling från Distribution: Boréa Bokförlag. Trillvägen 11, S-905 92 Umeå, Sweden, www.borea.nu

  Författare :Eva Norström; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Emigration and immigration law; Right of - Government policy; Archetype Psychology ; Cultural anthropology; Asylum; Kulturantropologi; ethnology; etnologi; UNHCR; Ethics; Ethnology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I min forskning undersöker jag hur lagar och regler om asyl översätts till praktik i handläggningen av asylärenden i Sverige. Mina utgångspunkter är samhällets organisation av asylprövningen och strukturerna i denna organisation. I avhandlingen finns en redogörelse för ett enskilt fall. LÄS MER

 2. 2. Mjölk - en kulturanalys av mejeridiskens nya ekonomi

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Håkan Jönsson; Högskolan Kristianstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; dairy; milk; food culture; new economy; cultural economy; material culture; consumption; functional foods; Cultural anthropology; Øresund; etnologi; Kulturantropologi; ethnology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling skall främst ses som ett bidrag till diskussionen om en framväxande ny "kulturaliserad" ekonomi. Avhandlingens syfte är att genom att analysera produktion och konsumtion av mejerivaror följa hur en ny ekonomi formas och tar plats i vardagen samt se vilka kulturella värderingar och föreställningar som skapas i denna process. LÄS MER

 3. 3. Vid framtidens hitersta gräns : Om maskulina elevpositioner i en multietnisk skola

  Detta är en avhandling från Tumba : Mångkulturellt centrum

  Författare :René León Rosales; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Ethnology; etnologi; boys; primary school; Foucault; ethnicity; urban segregation; masculinities; ethnography; ethnology; pedagogy; Etnologi; Ethnology; Pedagogik; Education; grundskola; segregation; maskuliniteter; pojkar; etnicitet; etnografi; pedagogik; interpellation;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att belysa de centrala villkor, normer och värderingar som möjliggör iscensättningen av vissa maskulina elevpositioner och hindrar andra på en skola  i den norra delen av kommunen Botkyrka under 2004-2005. Skolan och kommundelen som denna studie handlar  kännetecknas av en stor andel personer med utländsk bakgrund, ett resultat av urban etnisk segregation. LÄS MER

 4. 4. Kamp om rummet en studie av heteronormativitet i Svenska kyrkan

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för kultur och medier, Umeå universitet

  Författare :Susanne Lindström; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; ethnology; discourse; norm; normality; abnormality; experience; dichotomy; power; heteronormativity; heterosexuality; homo- and bisexuality; gender; identity; Swedish church; theology; Christianity; ”us” and ”them”; partnership; marriage and life story; etnologi; diskurs; norm; normalitet; erfarenhet; dikotomi; makt; heteronormativitet; heterosexualitet; homo- och bisexualitet; genus; identitet; svenska kyrkan; teologi; kristendom; vi och dom; partnerskap; and livshistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : This thesis deals with questions concerning ongoing constructions of heterosexuality as a norm in the Swedish church. Empirically the study is based partly on interviews with thirteen homo- and bisexual priests, one district visitor and one church politician and partly on some of the church’s own inquiries and documents concerning the question of Christianity and ”deviant” sexuality. LÄS MER

 5. 5. Bortom oskuldens tid : En etnologisk studie av moral, trygghet och otrygghet i skuggan av hiv

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna Ljung; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; ethnology; HIV; AIDS; representations; moral; moral crisis; safety; insecurity; embodiment; death; suffering; control; life-strategies; discourse; Etnologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Etnologi; Ethnology;

  Sammanfattning : The purpose of this doctoral thesis is to investigate how the Swedish press coverage of AIDS reflects cultural assumptions about morals, security and insecurity and how these representations affect the lives of people who are HIV-positive. It is clear that HIV-positive people are affected by such representations. LÄS MER