Sökning: "Informatik"

Visar resultat 1 - 5 av 867 avhandlingar innehållade ordet Informatik.

 1. 1. Codifying Knowledge

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Ulrika Lundh Snis; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Högskolan Väst.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Informatik; Informatics; Människa-dator-interaktion; Lärande organisationer; Datorisering -- sociala aspekter; Knowledge management; Organizational learning; Human-computer interaction;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Being-with Information Technology Critical explorations beyond use and design

  Detta är en avhandling från Umeå : Informatik

  Författare :Anna Croon Fors; Umeå universitet.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Informatik; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Informatics; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informatik;

  Sammanfattning : In the thesis a theoretical exploration concerning the significance of information technology in everyday life is conducted. The main question advanced is how the reflexive nature of information technology can be envisioned. By this question attention is directed to transformative, experiential and dynamic qualities of information technology,i.e. LÄS MER

 3. 3. The capability approach in ict4d research

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Mathias Hatakka; Örebro universitet.; Högskolan Dalarna.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Informatics; Informatik; ICT4D; the capability approach; development as freedom; education; ICT; development; Complex Systems – Microdata Analysis; Komplexa system - mikrodataanalys;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kunskapsprocesser inom hälso- och sjukvård - en studie av kunskapsintegrering mellan laboratorium och dess kunder

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University Studies

  Författare :May Wismén; Högskolan i Jönköping.; Karlstads universitet.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Information Systems; Informatik;

  Sammanfattning : Samarbete inom hälso- och sjukvård är grundläggande för att patienter ska få säker och bra vård. Laboratorier tillför viktiga pusselbitar för diagnos och behandling, vilket kräver integrering av kunskap mellan laboratorium och dess kunder. LÄS MER

 5. 5. Datorstöd i skrivandet: En longitudinell studie på grundskolan och gymnasieskolan

  Detta är en avhandling från N/A

  Författare :Olof Lannér; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; upper secondary school; comprehensive school; gender perspective; attitude; quality of writing; Writing; word-processing; parent; Informatics; systems theory; Informatik; systemteori;

  Sammanfattning : This dissertation studies the effects that the use of a word-processing program can have on pupils' writing. The study was conducted with a consideration of the context in which the writing was done. It examined not just changes in the quality of the pupils' writing but also the attitudes of pupils, teachers, and parents to computer-aided writing. LÄS MER