Sökning: "Mats Edenius"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden Mats Edenius.

 1. 1. Ett modernt [email protected] : organiserandet kring elektronisk post = [A modern [email protected]] : [the organizing process around electronic mail]

  Författare :Mats Edenius; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Elektronisk post; Attityder; Kommunikation; Organisation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Tro, hopp och IT : Stora och små berättelser från ett förändringsprojekt

  Författare :Maria Dahlin; Anders W Johansson; Martin Johanson; Mats Edenius; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial organisation; administration and economics; Industriell organisation; administration och ekonomi; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : Information technology (IT) is often assumed to be a prerequisite for the modern and developed organization, even though IT projects are described as problematic in practice. Starting with this paradox and using a narrative method, this study focuses on how, through their stories, employees of an organization ascribe different meanings to IT. LÄS MER

 3. 3. The Performance of Participation in Russian Alternative Media : Discourse, Materiality and Affect in Grassroots Media Production in Contemporary Russia

  Författare :Kirill Filimonov; Nico Carpentier; Jakob Svensson; Mats Edenius; Bart Cammaerts; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; discourse theory; performativity; participation; alternative media; journalism; state; materiality; affect;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation analyzes participation in alternative media, taking the reader to the Russia of the late 2010s. Bringing together discourse theory, media and communication studies and political theory, it approaches participation in media production through the lens of performativity. LÄS MER

 4. 4. Beyond IT and Productivity : Effects of Digitized Information Flows in Health Care

  Författare :Pontus Fryk; Thomas Falk; Nils-Göran Olve; Mats Edenius; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Health Care; Productivity Paradox; Information Technology; Productivity; Process; Information; Communication; Economy; Business and economics; Ekonomi; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Denna avhandling undersöker hur investeringar i IT, och digitaliseringen av informationsflöden, har påverkat produktiviteten inom sjukvården. Genom empiriska undersökningar av avgränsade sjukvårdsprocesser – samt diskussioner baserade på idéer och teorier relaterade till ekonomi, ”produktivitetsparadoxen”, så kallade General Purpose Technologies (GPTs), och medicinsk informatik – detekteras och analyseras effekter av digitaliseringen. LÄS MER

 5. 5. Technology Encounters : Exploring the essence of ordinary computing

  Författare :Mareike Glöss; Annika Waern; Mats Edenius; Paul Dourish; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Everyday life; ICT; phenomenology; ethnography; cultural analysis;

  Sammanfattning : As computing technology has become a vital part of everyday life, studies have increasingly scrutinized the underlying meaning of computational things. As different devices become interwoven with daily practices and routines, there is a growing interest in understanding not only their functional meaning in computational terms but also their meaning in relation to other non-computation artefacts. LÄS MER