Sökning: "vad betyder socialt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden vad betyder socialt perspektiv.

 1. 1. Ifrågasatta fäder - Olika bilder av fäder till socialt utsatta barn

  Författare :Maria Bangura Arvidsson; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vulnerable children; Social problems and welfare; national insurance; social välfärd; socialförsäkring; Sociala problem; Fathers called into question; Social Work; Absent Fathers;

  Sammanfattning : This dissertation deals with fathers of children subjected to child welfare investigations. They are "fathers called into question" and their fatherhood is not very much investigated so far. The dominating picture is that the fathers are absent, to their children as well as in research and social work literature. Two Swedish contexts are presented. LÄS MER

 2. 2. Mutor i det godas tjänst? Biståndsarbetare i samtal om vardaglig korruption

  Författare :Joakim Thelander; Sociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; white-collar crime; self-presentations; rhetoric; reported speech; quotations; petty corruption; narrative; morality; interviews; interaction; impression management; gifts; etiquette; discourse; economic crime; development; corruption; contrasts; constructionism; bribes; bribery; boundary-work; anticorruption; accounts; aid work; Criminology; Kriminologi; Sociology; Sociologi; Social psychology; Socialpsykologi;

  Sammanfattning : In this dissertation, corruption and bribery are investigated as social and moral, rather than economic, phenomena. The analysis concentrates on the ways in which Swedish and Danish aid workers describe their experiences of everyday or 'petty' corruption. LÄS MER

 3. 3. Mellan människor och ting. En interaktionistisk analys av samlandet

  Författare :Marcus Persson; Sociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; collectibles; collectors; collecting; reference group; identity; Self-development; recognition; role-taking; game; play; transaction; interaction; creativity; neo-median; Joas; Mead; theory of action; Humans and things; sociology of things; phenomenology; Sociology; Sociologi; Social psychology; Socialpsykologi;

  Sammanfattning : In most sociological paradigms the importance of human interaction for the understanding of societies, is a well established fact. In this study, the focus is the interaction between human beings and material things as it is occurring in practice. LÄS MER

 4. 4. Demanding Values. Participation, empowerment, and NGOs in Bangladesh

  Författare :Malin Arvidson; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; organisational control; altruism; staff motivation; organisational values; Bangladesh; NGOs; participation; empowerment; Sociologi;

  Sammanfattning : The concepts participation and empowerment are frequently used in development projects in the third world. The meaning given to the concepts today signal a normative orientation, marking an alternative, people-centred approach to development. When used in development projects, the concepts demand detailed descriptions. LÄS MER

 5. 5. Inte den typ som gifter sig? : Feministiska samtal om äktenskapsmotstånd

  Författare :Anna Adeniji; Nina Lykke; Wencke Mühleisen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender studies; feminist theory; cultural studies; media studies; marriage; heteronormativity; popular culture; television; gossip; celebrities; internet; academic creative writing; feminist methodology; Genusvetenskap; feministisk teori; kulturstudier; medievetenskap; äktenskap; heteronormativt; populärkultur; televsion; skvaller; celebriteter; internet; akademisk kreativitet skrivande; feministisk metodologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Gender studies; Genus;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen undersöker frågan om äktenskapsmotstånd i dagens svenska samhälle, media och kultur. Boken belyser olika sätt att uttrycka äktenskapsmotstånd och vad det betyder att formulera feministisk kritik av normerande familjevärderingar. LÄS MER