Sökning: "vad betyder socialt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden vad betyder socialt perspektiv.

 1. 1. Ifrågasatta fäder - Olika bilder av fäder till socialt utsatta barn

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Maria Bangura Arvidsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vulnerable children; Social problems and welfare; national insurance; social välfärd; socialförsäkring; Sociala problem; Fathers called into question; Social Work; Absent Fathers;

  Sammanfattning : This dissertation deals with fathers of children subjected to child welfare investigations. They are "fathers called into question" and their fatherhood is not very much investigated so far. The dominating picture is that the fathers are absent, to their children as well as in research and social work literature. Two Swedish contexts are presented. LÄS MER

 2. 2. Mutor i det godas tjänst? Biståndsarbetare i samtal om vardaglig korruption

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Joakim Thelander; Lund University.; Lunds universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; white-collar crime; self-presentations; rhetoric; reported speech; quotations; petty corruption; narrative; morality; interviews; interaction; impression management; gifts; etiquette; discourse; economic crime; development; corruption; contrasts; constructionism; bribes; bribery; boundary-work; anticorruption; accounts; aid work; Criminology; Kriminologi; Social psychology; Socialpsykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling studeras korruption och mutor som i första hand sociala och moraliska, snarare än ekonomiska, fenomen. Vilka beskrivningar och tolkningar ger svenska och danska biståndsarbetare av sina möten med vardaglig korruption? Hur fördömes, ursäktas eller rättfärdigas användandet av mutor? Går det att tala om en etikett för mutor, och hur ser denna i så fall ut? Biståndsarbetarna kan uppleva att de förväntas försvara eller leva upp till antikorruptiva normer. LÄS MER

 3. 3. Mellan människor och ting. En interaktionistisk analys av samlandet

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Marcus Persson; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; collectibles; collectors; collecting; reference group; identity; Self-development; recognition; role-taking; game; play; transaction; interaction; creativity; neo-median; Joas; Mead; theory of action; Humans and things; sociology of things; phenomenology; Sociology; Sociologi; Social psychology; Socialpsykologi;

  Sammanfattning : In most sociological paradigms the importance of human interaction for the understanding of societies, is a well established fact. In this study, the focus is the interaction between human beings and material things as it is occurring in practice. LÄS MER

 4. 4. Demanding Values. Participation, empowerment, and NGOs in Bangladesh

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Malin Arvidson; Lund University.; Lunds universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; organisational control; altruism; staff motivation; organisational values; Bangladesh; NGOs; participation; empowerment; Sociologi;

  Sammanfattning : The concepts participation and empowerment are frequently used in development projects in the third world. The meaning given to the concepts today signal a normative orientation, marking an alternative, people-centred approach to development. When used in development projects, the concepts demand detailed descriptions. LÄS MER

 5. 5. Inte den typ som gifter sig? : Feministiska samtal om äktenskapsmotstånd

  Detta är en avhandling från Göteborg & Stockholm : Makadam förlag & bokproduktion AB

  Författare :Anna Adeniji; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; Genusvetenskap; feministisk teori; kulturstudier; medievetenskap; äktenskap; heteronormativt; populärkultur; televsion; skvaller; celebriteter; internet; akademisk kreativitet skrivande; feministisk metodologi; feminist theory; cultural studies; media studies; marriage; heteronormativity; popular culture; television; gossip; celebrities; academic creative writing; feminist methodology;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen undersöker frågan om äktenskapsmotstånd i dagens svenska samhälle, media och kultur. Boken belyser olika sätt att uttrycka äktenskapsmotstånd och vad det betyder att formulera feministisk kritik av normerande familjevärderingar. LÄS MER