Sökning: "rhetoric"

Visar resultat 1 - 5 av 312 avhandlingar innehållade ordet rhetoric.

 1. 1. Delade meningar : Retorisk flertydighet och den pluralistiska publiken i politiska förnyelseprocesser

  Detta är en avhandling från Retorikförlaget

  Författare :Tommy Bruhn; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Retorik; dialogik; flertydighet; ambiguitet; sammansatt publik; pluralism; dissensus; amfiboli; offentlighet; epideiktisk retorik; partiförnyelse; demokratiskt ledarskap; vänsterpartiet; Lars Werner; moderaterna; Fredrik Reinfeldt; rhetoric; dialogical; ambiguity; composite audience; pluralism; dissensus; stylistics; amphiboly; public rhetoric; epideictic rhetoric; party reform; democratic leadership; Vänsterpartiet; Lars Werner; moderaterna; Fredrik Reinfeldt;

  Sammanfattning : Denna avhandling undersöker retorisk flertydighet som en egenskap hos uttryck som adresserar sammansatta, heterogena publiker. Avhandlingens syfte är att utveckla konceptuella verktyg för analysen av flertydiga kommunikativa handlingar, för att undersöka vilka utfall de kan möjliggöra. LÄS MER

 2. 2. Sverigedemokraternas budskap 2005-2010 : en retorisk studie av ett annorlunda parti

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Simon Oja; Örebro universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Retorik; Rhetoric; Sweden Democrats; rhetoric; argumentation; visual rhetoric; politics; debate; Toulmin; ideology;

  Sammanfattning : This thesis originates from an interest in the relationship between rhetoric and democracy and how a society deals with controversial ideas. In Swedish politics, the Sweden Democrats is an exemplification of this. LÄS MER

 3. 3. The Epistemology of Rhetoric : Plato, Doxa and Post-Truth

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Literature, Uppsala University

  Författare :Erik Bengtson; Uppsala universitet.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; doxa; epistemology; post-truth rhetoric; Plato; Aristotle; Roland Barthes; Robert Hariman; Ruth Amossy; Mats Rosengren; rhetorical anthropology; rhetorical ontology; argumentation theory; autonomy; Rhetoric; Retorik;

  Sammanfattning : This thesis aims to develop an epistemology of rhetoric in light of the apparent contemporary post-truth condition of society. Epistemology is hereby understood as concerned with principles for knowledge production within the academic discipline of rhetoric, as well as with an understanding of knowledge production in the public realm. LÄS MER

 4. 4. Actiokapitalet : retorikens ickeverbala resurser

  Detta är en avhandling från Åstorp : Retorikförlaget

  Författare :Marie Gelang; Örebro universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; rhetoric; actio; nonverbal communication; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Rhetoric; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Retorik; Retorik; Rhetoric;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to deepen the understanding of actio. Actio refers to how a speech is performed in a public setting. Actio differs from nonverbal communication in general in that actio is performed in a rhetorical situation with the intention to be persuasive. LÄS MER

 5. 5. Den argumenterande Olof Palme en argumentationsanalys av strukturer och strukturbrott i Olof Palmes inlägg i valdebatten mot Thorbjörn Fälldin i Scandinavium, Göteborg, 1976

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Patrik Wikström; Örebro universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Olof Palme; argumentation; argumentation analysis; rhetoric; rhetorical situation; Toulmin´s argumentative model; fallacy; informal logic; pragma-dialectic; critical discussion; debate; Thorbjörn Fälldin; social democracy; election; Palme; Olof; 1927-1986; Fälldin; Thorbjörn; 1926-; Politiska debatter; Sverige; 1970-talet; Politiskt språk; Retorik; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Rhetoric; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Retorik; Retorik; Rhetoric;

  Sammanfattning : The topic of the present dissertation is argumentation in the late statesman Olof Palme (1927-1986). One may reasonably think that the fascination for Palme is mainly due to his way of expressing his policy, and therefore also to his argumentation strategy. The theoretical background consists of Lloyd F. LÄS MER