Sökning: "channel model"

Visar resultat 1 - 5 av 533 avhandlingar innehållade orden channel model.

 1. 1. Fluid Mechanics of Vertical Axis Turbines Simulations and Model Development

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anders Goude; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Wind power; Marine current power; Vertical axis turbine; Wind farm; Channel flow; Simulations; Vortex model; Streamtube model; Control system; Graphics processing unit; CUDA; Fast multipole method; Engineering Science with specialization in Science of Electricity; Teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära;

  Sammanfattning : Two computationally fast fluid mechanical models for vertical axis turbines are the streamtube and the vortex model. The streamtube model is the fastest, allowing three-dimensional modeling of the turbine, but lacks a proper time-dependent description of the flow through the turbine. LÄS MER

 2. 2. Long-Term Simulation of Coastal Evolution

  Detta är en avhandling från Water Resources Engineering, Lund University

  Författare :Hoan Le Xuan; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; tidal inlet; inlet shoal; sediment transport; spit growth; shoreline change; spit model; inlet model; mathematical model; numerical model; shoreline model;

  Sammanfattning : There is a strong relationship between regional sediment transport and the local processes at tidal inlets and around coastal structures. Many coastal projects require quantitative understanding of these processes and the interactions between them. LÄS MER

 3. 3. Multiple Antenna Terminals in Realistic Environments - A Composite Channel Modeling Approach

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Fredrik Harrysson; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Channel model; MIMO; multiple antennas terminal; propagation; user interaction; vehicular channel; diversity; spatial multiplexing; channel measurement;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Mobiltelefonanvändandet förändrades radikalt för några år sedan när de nya grafiska ”touchmobilerna” lanserades och mobilt internet blev inte bara tillgängligt utan också enkelt och använbart för alla. Idag är en ”smart-phone” i det närmaste obligatorisk i handen på såväl vuxna som ungdomar och kraven på datatakt och åtkomst är höga och ökar när allt fler samtidigt använder olika musik och filmtjänster eller utbyter bilder och filmsekvenser via sociala nätverksapplikationer. LÄS MER

 4. 4. Prediction of Mobile Radio Channels Modeling and Design

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för materialvetenskap

  Författare :Torbjörn Ekman; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Systemteknik; mobile radio channel; fading; channel model; channel estimation; channel prediction; power prediction; Systemteknik; TECHNOLOGY Information technology Systems engineering; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Systemteknik; Signal Processing; signalbehandling;

  Sammanfattning : Prediction of the rapidly fading envelope of a mobile radio channel enables a number of capacity improving techniques like fast resource allocation and fast link adaptation. This thesis deals with linear prediction of the complex impulse response of a channel and unbiased quadratic prediction of the power. LÄS MER

 5. 5. Model Selection and Sparse Modeling

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Yngve Selén; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; model selection; model order selection; model averaging; nested models; sparse models; Bayesian inference; MMSE estimation; MAP estimation; ML estimation; AIC; BIC; GIC; RAKE receivers; pulse compression; radar; linear models; linear regression models; TECHNOLOGY Information technology Signal processing; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Signalbehandling;

  Sammanfattning : Parametric signal models are used in a multitude of signal processing applications. This thesis deals with signals for which there are many candidate models, and it is not a priori known which model is the most appropriate one. LÄS MER