Sökning: "celebrities"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet celebrities.

 1. 1. Inte den typ som gifter sig? : Feministiska samtal om äktenskapsmotstånd

  Detta är en avhandling från Göteborg & Stockholm : Makadam förlag & bokproduktion AB

  Författare :Anna Adeniji; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; Genusvetenskap; feministisk teori; kulturstudier; medievetenskap; äktenskap; heteronormativt; populärkultur; televsion; skvaller; celebriteter; internet; akademisk kreativitet skrivande; feministisk metodologi; feminist theory; cultural studies; media studies; marriage; heteronormativity; popular culture; television; gossip; celebrities; academic creative writing; feminist methodology;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen undersöker frågan om äktenskapsmotstånd i dagens svenska samhälle, media och kultur. Boken belyser olika sätt att uttrycka äktenskapsmotstånd och vad det betyder att formulera feministisk kritik av normerande familjevärderingar. LÄS MER

 2. 2. Celebrity entrepreneurship and celebrity endorsement Similarities, differences and the effect of deeper engagement

  Detta är en avhandling från Göteborg & Stockholm : Makadam förlag & bokproduktion AB

  Författare :Erik Hunter; Högskolan i Jönköping.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Increasingly, celebrities appear not only as endorsers for products but are apparently engaged in entrepreneurial roles as initiators, owners and perhaps even managers in the ventures that market the products they promote. Despite being extensively referred to in popular media, scholars have been slow to recognize the importance of this new phenomenon. LÄS MER

 3. 3. Museala och musikaliska föreställningar om historiska musikinstrument En studie av Musikhistoriska museets verksamhet 1899–1918

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet

  Författare :Madeleine Modin; Stockholms universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; historical musical instruments; museums of music history; early music; historical concerts; collections of musical instruments; preservation; education; Bildung; vitalisation; revival; Stockholm; Sweden; Hovkapellet; Musikhistoriska museet; Musicology; musikvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this study is to elucidate the reasons and means to preserve and use historical musical instruments in a museum context more than a century ago. Advocates for historical instruments held ideological positions that were either close to musical perspectives, e.g. LÄS MER