Sökning: "bribes"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade ordet bribes.

 1. 1. Legal bribes? An analysis of corporate donations to electoral campaigns

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Criminology, Stockholm University

  Författare :Nubia Evertsson; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; legal bribes; electoral donations; electoral financing; corruption; political white-collar crime; creative compliance; kriminologi; Criminology;

  Sammanfattning : In this research I analyse how the existence of regulations that allow private funding of election campaigns have created opportunities for crime. Three specific questions are addressed here: 1. Do electoral donations increase political corruption? 2. Why do companies give electoral donations? 3. LÄS MER

 2. 2. Mutor i det godas tjänst? Biståndsarbetare i samtal om vardaglig korruption

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Joakim Thelander; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; white-collar crime; self-presentations; rhetoric; reported speech; quotations; petty corruption; narrative; morality; interviews; interaction; impression management; gifts; etiquette; discourse; economic crime; development; corruption; contrasts; constructionism; bribes; bribery; boundary-work; anticorruption; accounts; aid work; Criminology; Kriminologi; Social psychology; Socialpsykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling studeras korruption och mutor som i första hand sociala och moraliska, snarare än ekonomiska, fenomen. Vilka beskrivningar och tolkningar ger svenska och danska biståndsarbetare av sina möten med vardaglig korruption? Hur fördömes, ursäktas eller rättfärdigas användandet av mutor? Går det att tala om en etikett för mutor, och hur ser denna i så fall ut? Biståndsarbetarna kan uppleva att de förväntas försvara eller leva upp till antikorruptiva normer. LÄS MER

 3. 3. Berättelser om mutor. Det korruptas betydelse bland svenska affärsmän i Öst- och Centraleuropa

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :David Wästerfors; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gift; blame; stories; narrative; rhetoric; symbolic interaction; interviews; businessmen; Eastern Europe; resentment; tactics; ethnography; courtships; identifications; accounts; defence speeches; Sociology; Sociologi; Social psychology; rumours; corruption; bribes; bribery; Socialpsykologi; Criminology; Kriminologi;

  Sammanfattning : What does it mean to bribe someone? What is the meaning of bribes? Questions like these have motivated this study. Its central argument is that the folk meanings of “bribes” and “corruption” depend on people’s symbolic demarcations and definitions. LÄS MER

 4. 4. Corruption in Governance of the Commons: Consequences and Reform Challanges

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Aksel Sundström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Corruption; common-pool resources; institutions; public administration; bribes; South Africa;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. The Vicissitudes of Corruption Degeneration - transgression - jouissance

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Thomas Taro Lennerfors; KTH.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Industrial organisation; administration and economics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Industriell organisation; administration och ekonomi;

  Sammanfattning : In a time when corruption is receiving increasing media coverage and when many claim to wage a war on corruption, this book brings up the need for a problematisation and an increased understanding of the different manifestations – the vicissitudes – of corruption and also what measures are taken against it.The book advances the claim that corruption is tightly related to modernity and particularly to a transgression of the public / private dichotomy. LÄS MER