Sökning: "äktenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade ordet äktenskap.

 1. 1. Äktenskap i Sápmi : Giftermålsmönster och etnisk komplexitet i kolonisationens tidevarv, 1722-1895

  Författare :Gabriella Nordin; Peter Sköld; Lotta Vikström; Ólöf Gardarsdóttir; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; äktenskap; giftermålsmönster; nuptialitet; Sápmi; norrland; kolonisation; samer; etnicitet; ackulturation; 1700-tal; 1800-tal; Sverige; Karesuando; Jukkasjärvi; Jokkmokk; Gällivare; lappförsamlingar; History; Historia; historia; History;

  Sammanfattning : This thesis explores a period in Northern Sweden when contacts between Sami and non-Sami became more frequent as the colonisation progressed. The investigated period is 1722-1895 and eight parishes in northern Sweden are under study. Both the northern as well as the southern Sami area are represented. LÄS MER

 2. 2. Reconstructing Marriage in a Changing Legal and Societal Landscape : Challenges of New Cohabitation Models in Sweden

  Författare :Caroline Sörgjerd; Maarit Jänterä-Jareborg; Anna Singer; Eva Ryrstedt; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Marriage; legal development; the Code of 1734; the Marriage Code of 1920; the Marriage Code of 1987; same-sex marriage; registered partnership; cohabitation without marriage; cohabitees act; equality; discrimination; human rights; EU law; the Netherlands; Spain; wellfare state; cohabitation models; change; Äktenskap; rättsutveckling; 1734 års lag; giftermålsbalken; äktenskapsbalken; samkönat äktenskap; registrerat partnerskap; samboende utom äktenskap; sambor; sambolag; jämställdhet; diskriminering; mänskliga rättigheter; EU rätt; Nederländerna; Spanien; välfärdsstat; samlevnadsformer; förändring; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK;

  Sammanfattning : What is marriage? From a legal point of view, marriage is a contract which establishes a civil status. However, marriage is no ordinary contract. There is also a symbolic dimension to marriage, which cannot easily be understood from a strictly legal perspective. LÄS MER

 3. 3. Kärlekens språk : adel, kärlek och äktenskap 1750-1900

  Författare :Brita Planck; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; adel; äktenskap; Sverige; 1700-tal; 1800-tal; brev; kärlek; känslohistoria;

  Sammanfattning : This thesis examines the attitudes towards marriage for love among the Swedish aristocracy from 1750 to 1900. It also explores how the expression and experience of love transformed during the same period. LÄS MER

 4. 4. Inte den typ som gifter sig? : Feministiska samtal om äktenskapsmotstånd

  Författare :Anna Adeniji; Nina Lykke; Wencke Mühleisen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender studies; feminist theory; cultural studies; media studies; marriage; heteronormativity; popular culture; television; gossip; celebrities; internet; academic creative writing; feminist methodology; Genusvetenskap; feministisk teori; kulturstudier; medievetenskap; äktenskap; heteronormativt; populärkultur; televsion; skvaller; celebriteter; internet; akademisk kreativitet skrivande; feministisk metodologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Gender studies; Genus;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen undersöker frågan om äktenskapsmotstånd i dagens svenska samhälle, media och kultur. Boken belyser olika sätt att uttrycka äktenskapsmotstånd och vad det betyder att formulera feministisk kritik av normerande familjevärderingar. LÄS MER

 5. 5. Tvillingskap genom livet : individualitet och relation i äldre tvillingars livsberättelser

  Författare :Sirpa Pietilä; Anita Björklund; Pia Bülow; Bo Malmberg; Peter Öberg; Sirpa Pietilä Rosendahl; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; tvillingskap; tvillingrelation; livsberättelser; individualitet; äktenskap; sorg; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med avhandlingen var att utforska, beskriva och förstå upplevelser av tvillingskap utifrån äldre tvillingars livsberättelser. De 35 tvillingarna som ingår i denna avhandling var ett urval av deltagarna i två longitudinella studier av äldre tvillingar, SATSA (Swedish Adoption Twin Study of Aging) och Gender. LÄS MER