Sökning: "accounts"

Visar resultat 1 - 5 av 735 avhandlingar innehållade ordet accounts.

 1. 1. Individual differences in the aging memory : Mediation accounts, moderators, and contextual factors

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University

  Författare :Ola Sternäng; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; cognitive aging; interactions; context; mediation accounts; cross-cultural; longitudinal; individual differences; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : Within the field of cognitive aging, mediation accounts propose that age affects cognitive abilities through a mediator variable. Most of these mediation accounts are developed based on studies with cross-sectional designs. LÄS MER

 2. 2. Våldet och kärleken. Våldsutsatta kvinnors begripliggörande av sina erfarenheter

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University

  Författare :Charlotte Agevall; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; genusvetenskap; rättssociologi; brottsoffer; våld; genus; profession; polis; makt; Sociology of law; Institutional theory. Våld i nära relationer; Feminist Theory; Victimology; Domestic Violence; Interpersonal Violence; Police; Power; Accounts; Gender Studies;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to study, through the narratives of women subjected to violence, how men’s violence against women in intimate relationships is accounted for, and how such accounts vary with the type of social relation and context she is in. The specific context in focus here is the legal system, with the police as the first link in the legal chain. LÄS MER

 3. 3. Towards environmental historical national accounts for Sweden methodological considerations and estimates for the 19th and 20th centuries

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Magnus Lindmark; Umeå universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; historical national accounts; environmental history; environmental accounting; historical environmental accounting; iron ore; standing timber; pollution; environmental Kuznets curve;

  Sammanfattning : New questions in a changing economy demands development of both contemporary and historical national accounts. One such question concerns economic and environmental relationships. From a national accounting perspective this issue has been approached in terms of environmental accounting. LÄS MER

 4. 4. Vilja med förhinder - polisers samtal om kvinnomisshandel

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Magnus Lundberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; criminal proceedings; Criminal law; socialförsäkring; social välfärd; Sociala problem; national insurance; Swedish police; domestic violence; accounts; disclaimer; judicial system; Sociology; Social problems and welfare; Sociologi; Straffrätt;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kvinnomisshandel är ett ärende som skiljer sig från andra polisärenden genom att det beskrivs som svårt att hantera. Polismän säger sig vilja agera men på grund av olika svårigheter - organisation, lagstiftning, de inblandades inställning - är man förhindrad att ingripa. LÄS MER

 5. 5. Cloudy talks : Exploring accounts about cloud computing

  Detta är en avhandling från Borås : Högskolan i Borås

  Författare :Maria Lindh; Högskolan i Borås.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; information management; cloud computing; cloud services; cloud technology; social constructionism; social construction of reality; conceptual metaphor theory; Google Apps for Education GAFE ; GAFA; algorithmic identities; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to discuss the character, purpose, and use of the language surrounding new technology, specifically cloud computing. The thesis is situated within library and information science. LÄS MER