Sökning: "economic change"

Visar resultat 1 - 5 av 981 avhandlingar innehållade orden economic change.

 1. 1. Continuity and Change : Essays on path-dependence in economic geography and good food

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Pepijn Olders; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; path dependence; continuity; change; expert opinion; economic geography; restaurants; low-emission vehicles; PDO PGI labels;

  Sammanfattning : How can it be, that in our rapidly changing world certain things remain recognisably the same for such a long time? This dissertation is concerned with the economic geography of path-dependence and seeks to explain selected everyday examples of continuity and change. How can French restaurants and chefs be successful for decades despite changes in taste? Why are cars powered by fossil fuels still around while there are many novel and cleaner alternatives? What explains the re-invention of local food products in spite of the influx of many new products from around the world? These are the question this dissertation tries to explain as spatial expressions of ‘path-dependence’. LÄS MER

 2. 2. Peasants and Policymakers, Agricultural transformation in Java under Suharto

  Detta är en avhandling från Holmbergs

  Författare :Tobias Axelsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; development policy; agriculture; Indonesia; technological change; institutional change; Economic History; equity;

  Sammanfattning : Following the East Asian success story Indonesia also subscribed to a model with increased productivity, income and equity through modernisation of agriculture. When it was hit by a severe crisis in 1997, Indonesia was regarded as one of the up and coming tigers of Southeast Asia. LÄS MER

 3. 3. Growth and Business Cycles -Swedish Manufacturing Industry 1952-2001

  Detta är en avhandling från Department of Economic History, Lund University

  Författare :Camilla Maria Kyllikki Josephson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Contemporary history; Manufacturing industry; Knowledge accumulation; The cointegrated VAR model; Business cycles; Economic growth; TFP growth; Ekonomisk och social historia; Social and economic history; Nutidshistoria från 1914 ; Contemporary history since 1914 ; Institutional change; Opportunity costs; Cyclical economics; Konjunkturteori; cykliska förlopp;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna studie betonar att de mekanismer, som skapar tillväxt, inte nödvändigtvis är universella utan kan skilja sig åt mellan olika områden, beroende på vad som produceras och vilken teknik som används. Avhandlingen hävdar inledningsvis att ekonomisk tillväxt är den viktigaste enskilda faktor som påverkar individers inkomstnivå och att ökad produktivitet i sin tur är grundläggande för ökad tillväxttakt. LÄS MER

 4. 4. Does Anybody Care? Public and Private Responsibilities in Swedish Eldercare 1940-2000

  Detta är en avhandling från Umeå : Ekonomisk historia

  Författare :Helene Brodin; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; eldercare; elder care; elder; elderly; care; informal care; gender; gender division of labour; unpaid labour; housework; domestic work; welfare; welfare state; social policy; discourse; discourse analysis; institutional change; policy change; Ekonomisk historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : Since the 1980s, practically all of the western welfare states have developed social policies, which aim at shifting the responsibilities for welfare services from the state to the family, the civil society or to the market. In Sweden, this political transformation has particularly hit the public eldercare. LÄS MER

 5. 5. Informationsteknik och organisatorisk förändring - Teknik, organisation och produktivitet i svensk banksektor 1975-2003

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Joakim Appelqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ekonomisk och social historia; Social and economic history; Employment relations; Complementarity; Sweden; Post-Taylorism; Taylorism; Productivity; Banking; Information technology; Organizations; Technical change; Organizational change; Financial science; Finansiering; Organizational science; Organisationsteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med avhandlingen är att analysera den tekniska och organisatoriska ut¬vecklingen inom svensk banksektor under perioden 1975-2003 samt att se hur för¬ändringar i dessa två variabler påverkat produktivitetsutvecklingen. Utgångspunkten för analysen av den tekniska och organisatoriska förändringen är att det föreligger ett komplementärt förhållande mellan informationsteknikens utveckling och förändringen av organiseringen av arbetet i bankerna från en tayloristisk till en post-tayloristisk organisationsmodell. LÄS MER