Sökning: "Maria Bangura Arvidsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Maria Bangura Arvidsson.

  1. 1. Ifrågasatta fäder : Olika bilder av fäder till socialt utsatta barn

    Författare :Maria Bangura Arvidsson; Socialhögskolan; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vulnerable children; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; Fathers called into question; Social Work; Absent Fathers; social välfärd; socialförsäkring;

    Sammanfattning : This dissertation deals with fathers of children subjected to child welfare investigations. They are "fathers called into question" and their fatherhood is not very much investigated so far. The dominating picture is that the fathers are absent, to their children as well as in research and social work literature. Two Swedish contexts are presented. LÄS MER